×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Krok 2
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Otrzymałeś odpowiedź na zapytanie nt. możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej? – Zatem można rozpocząć KROK 2.

Wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowi 2 KROK procesu przyłączeniowego.

KROK 2

Czynności w KROKU 2 po stronie Veolii Energii Warszawa:

Dzięki czynnościom i dokładnym analizom wykonanym w Kroku 1 możliwe jest wydanie rzetelnie przygotowanych, indywidualnych Warunków Przyłączenia.  Na tym etapie, wykorzystując informacje o kluczowych parametrach procesu przyłączeniowego zweryfikowanych na etapie Zapytania wykonamy następujące zadania:

 • zbadamy parametry, które warunkują nakłady inwestycyjne i stanowią o ekonomicznej opłacalności  inwestycji,
 • określimy dane i wymagania techniczne dla przyłączenia (m.in. dane hydrauliczne, średnicę przyłącza, przydział mocy, miejsce włączenia),
 • dokonamy koordynacji przyłączenie z innymi inwestycjami w obszarze, jeśli taka będzie wymagana,
 • wskażemy minimalne parametry pomieszczenia na węzeł dla wnioskowanej mocy.

Warunki Przyłączenia składają się:

 • z części podstawowej, w której są zawarte informacje dotyczące warunków ekonomicznych przyłączenia,
 • z części technicznej zawierającej dane techniczne (m.in. dane hydrauliczne, średnicę przyłącza, przydział mocy, miejsce włączenia)
 • z części ogólnej mówiącej o wymaganiach dotyczących przyłączeń.

Dlaczego KROK 2 jest ważny?

Wszelkie pozyskane w ramach tego kroku informacje są niezbędne do  przygotowania z należytą starannością odpowiedzi na wniosek o przyłączenie oraz wydania formalnego, ważnego dokumentu Warunków Przyłączenia.

 • W Warunkach Przyłączenia przekażemy informacje o możliwościach i zasadach finansowych, technicznych i prawnych  przyłączenia do m.s.c.,
 • Warunki Przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie i gotowość do zawarcia umowy o przyłączenie do m.s.c.  i są jej niezbędnym załącznikiem.

W ramach realizacji KROKU 2 mają Państwo możliwość zapoznania się z propozycją/ogólnym wzorem umowy o przyłączenie.

Umowa dla każdego przyłączenia jest  indywidualnie dopasowywana z uwagi na specyfikę inwestycji oraz zakres związany z przyłączeniem. Rozpoczęcie procesu personalizowania, negocjacji i zawierania umowy o przyłączenie możliwe jest po uzyskaniu aktualnych Warunków Przyłączenia w ramach niniejszego kroku i zgłoszenia w Kroku 3. „Wniosku o zawarcie umowy”.

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

 1. Przygotuj niezbędne dokumenty:
  • Plan Zagospodarowania Terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego (format PDF),
  • Plan Zagospodarowania Terenu z zaznaczonymi lokalizacjami węzłów cieplnych  – tylko dla inwestycji wieloetapowych (format DWG),
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek (np. Akt notarialny, wypis z Księgi Wieczystej – format PDF),
  • Zeskanowane Pełnomocnictwo/dalsze Pełnomocnictwa – jeśli działasz w imieniu Inwestora (format PDF),
  • Profil pracy innych źródeł w formie graficznej oraz opisowej – jeśli węzeł cieplny nie będzie podstawowym źródłem zasilania
   (np. zastosowanie pomp ciepła – format PDF).
 2. Wypełnij interaktywny formularz wniosku o wydanie Warunków Przyłączenia do m.s.c. Jeśli nie posiadasz linku do wniosku, a potrzebujesz korekty/aktualizacji wydanych Warunków Przyłączenia lub posiadasz ważne Zapytanie o możliwość przyłączenia, wypełnij poniższy formularz:

  Link do interaktywnego formularza wniosku o wydanie Warunków Przyłączenia zostanie Ci przesłany w oddzielnej wiadomości e-mail.

  1. Po wypełnieniu wniosku, potwierdź swoją tożsamość oraz zgodność danych kodem weryfikacyjnym przesłanym na wskazany we wniosku adres e-mail Pełnomocnika Inwestora w sprawie i złóż wniosek przyciskiem “Potwierdź i wyślij wniosek”.
  2. Na wskazany adres e-mail Pełnomocnika Inwestora w sprawie zostanie przesłane potwierdzenie złożenia wniosku wraz z podsumowaniem wszystkich danych oraz załączników uzupełnionych we wniosku.

  Jednocześnie informujemy, że okres wydania odpowiedzi na poprawnie złożony wniosek wraz z kompletem załączników wynosi do 30 dni.
  Godziny pracy Veolia Energia Warszawa S.A. :
  Pon. – Pt. w godz. 7:00-15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  Wnioski przesłane po godzinach pracy zostaną złożone w kolejnym dniu roboczym.

  Jeżeli nie macie Państwo możliwości skorzystania z elektronicznej formy kontaktu lub nie wyrażacie zgody na elektroniczną formę kontaktowania się, Veolia umożliwia umówienie wizyty w celu rozpoczęcia procesu przyłączenia, w tym pobrania druków odpowiednich wniosków w celu ich wypełnienia i złożenia w tradycyjnej formie papierowej. W tym celu prosimy o umówienie terminu spotkania pod numerem telefonu +48 (22) 658 50 00.

  Po otrzymaniu naszej odpowiedzi przejdź do KROKU 3:
  Złożenie Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie.