×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Nowoczesna sieć ciepłownicza wspiera rozwój zielonej Warszawy:
Veolia Energia Warszawa podsumowuje 2021 rok

siec cieplownicza veolia warszawa

Industrial zone, Steel pipelines, valves and gauges

 

Dążenie do ograniczania strat ciepła, stałe inwestycje w sieć ciepłowniczą, zmniejszanie liczby awarii, wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie, czy utrzymanie cen ciepła na akceptowalnym dla odbiorców poziomie, to kluczowe obszary, na których skupia swoją działalność Veolia Energia Warszawa. Spółka, która odpowiada za ok. 80% zapotrzebowania na ciepło i dostarcza je do ok.1,42 mln mieszkańców stolicy, podsumowuje kolejny intensywny rok działalności.

Spółka stale inwestuje w modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej – w 2021 roku podpisała umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej na moc cieplną na poziomie 131 MW. Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, redukcja zapotrzebowania na energię cieplną wyniosła 123 400 GJ, nastąpiło również zmniejszenie emisji CO2 o 14,5 tys. ton w skali roku.

Jednym z większych sukcesów Veolii Energii Warszawa w roku 2021, było rekordowe ograniczenie strat ciepła na przesyle, które wyniosło 10,09%. Był to najlepszy wynik w historii warszawskiej sieci ciepłowniczej, a także jeden z najlepszych w Polsce w zestawieniu z innymi dużymi systemami. Dla porównania, w 2013 roku straty w warszawskim systemie ciepłowniczym wyniosły 11,96%, a przez ostatnie osiem lat nastąpiła rozbudowa sieci o 142 km. Warszawska sieć ciepłownicza, którą zarządza Veolia Energia Warszawa, aktualnie wynosi 1870 km i jest największą w Unii Europejskiej i czwartą co do długości na świecie.

 

Ograniczenie strat ciepła na przesyle, czyli ilości ciepła, która „ucieka” do otoczenia, to jedno z istotniejszych wyzwań dla dystrybutorów ciepła systemowego. Dlatego cieszy nas tak dobry wynik, który jest efektem wdrażanych przez nas rozwiązań i stałej modernizacji sieci. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, Veolia Energia Warszawa zainwestowała w rozwój i modernizację warszawskiej sieci ciepłowniczej łącznie ponad 1,3 mld zł  – powiedział Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa.

 

W rezultacie podjętych działań spodziewane jest zmniejszenie strat ciepła równoważne rocznemu ogrzaniu ponad 10 000 mieszkań o powierzchni 50 m2, a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz szkodliwych substancji w Warszawie. Dzięki realizacji kolejnego etapu projektu pt. „Węzły indywidualne dla Warszawy”, dotyczącego poprawy jakości powietrza oraz komfortu mieszkańców w stolicy, do końca 2021 r. zlikwidowano w czasie trwania projektu niemal 130 węzłów grupowych i wybudowano w ich miejsce prawie 900 węzłów indywidualnych.

Veolia Energia Warszawa sukcesywnie ogranicza również awarie ciepłownicze, poprzez działania prewencyjne lub naprawcze. Dzięki temu wiele zakłóceń było usuwanych jeszcze zanim zostały one zauważone przez odbiorcę ciepła. Prowadzone inwestycje i prace serwisowe, głównie w okresie wiosenno-letnim, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii na poszczególnych odcinkach sieci.

 

Liczba awarii sieci w latach 2013–2021 spadła z 500 do 300 rocznie, czyli aż o 40 proc. Niemniej imponujące wyniki Veolia Energia Warszawa osiągnęła w zakresie zużycia wody wymienianej w rurociągach. Krotność wymiany zładu, czyli uzupełnienie wody sieciowej w ciągu roku, spadła z poziomu 10,46 w 2013 r. do poziomu 6,08 w 2021 r., czyli aż o 40 proc. – przyjmując, że basen olimpijski ma ok. 3000 m3 to ilość wody uzupełniającej potrzebnej w 2021 r. była mniejsza o 400 basenów olimpijskich w porównaniu do okresu sprzed ośmiu lat.

Ciepło, które produkują warszawskie elektrociepłownie, należące do innej firmy, Veolia kupuje i dostarcza do warszawskich budynków. Ciepło to powstaje w warszawskich elektrociepłowniach w procesie tzw. kogeneracji – jednoczesnej produkcji ciepła i energii. To pozwala na spalanie nawet o 30 proc. mniej paliwa, co wpływa na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

 

Mamy świadomość, że głównym źródłem smogu, bo aż w 96 proc. jest transport i indywidualne przestarzałe systemy grzewcze pojedynczych budynków które przyczyniają się do powstawania tzw. Niskiej emisji. Dlatego wspólnie z Miastem st. Warszawa realizujemy program antysmogowy. System centralnego ogrzewania w mieście, czyli tak zwane ciepło systemowe, to jedno z najbardziej ekologicznych, wygodnych i bezpiecznych rozwiązań ogrzewania budynków wielorodzinnych w mieście – dodał Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa.

 

Dzięki działaniom na rzecz czystego powietrza w stolicy, na przestrzeni ostatnich kilku lat, udało się zmniejszyć emisję CO2 o 62,6 tys. ton, dwutlenku siarki o 34% i tlenku azotu o 23%.

Mimo zakrojonych na tak dużą skalę inwestycji Veolii w stołeczną sieć ciepłowniczą, ceny ciepła dla mieszkańców w Warszawie należą do najniższych wśród dużych miast w Polsce. Udział Veolii Energia Warszawa w cenie ciepła dla klienta końcowego to jedynie około 28%. Za 72% ceny ciepła odpowiada jego wytwórca. Veolia Energia Warszawa jako dostawca ciepła do mieszkańców Warszawy nie ma wpływu na ceny firm wytwarzających ciepło, ale zobowiązana jest uwzględnić stawki producentów ciepła w swojej cenie oraz końcowej taryfie cen ciepła, jak również do informowania o każdorazowej zmianie taryfy bez względu na to, czy zmiana dotyczy taryfy Veolii Energii Warszawa czy innych firm produkujących ciepło.

W latach 2019-2022, ceny ciepła w przypadku właściciela mieszkania o pow. 50 m2 i zużyciu 25 GJ/rok wzrosły w części rachunku, za którą odpowiada Veolia, jedynie o 53,51 zł, podczas gdy opłaty  firm produkujących ciepło dla mieszkańców Warszawy wzrosły w tym czasie o 410,07 zł. Ceny dla Warszawy są obecnie najniższe w porównaniu do innych miast w Polsce. Pobierane przez Veolię opłaty przeznaczane są przede wszystkim na pokrycie kosztów utrzymania instalacji i urządzeń służących do przesyłu ciepła.

 

Dzisiaj Warszawa ma jedną z najnowocześniejszych sieci ciepłowniczych w Europie. Ciągle inwestujemy w rozwój i nowe technologie, żeby jeszcze lepiej zaspakajać potrzeby mieszkańców i być silnym partnerem w budowie nowoczesnego i ekologicznego, a w przyszłości także inteligentnego miasta. – podsumował Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolia Energia Warszawa.

Veolia Energia Warszawa rozpoczęła miejską kampanię
informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Skąd się bierze ciepło”

 

Jak oszczędzać energię cieplną? Z czego składa się opłata za ogrzewanie? Jak powstaje ciepło? Dla większości mieszkańców stolicy odpowiedzi na te pytania nie są oczywiste, dlatego Veolia Energia Warszawa przygotowała kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Skąd się bierze ciepło”.
1 października br. ruszyła emisja pierwszego z serii trzech filmów edukacyjnych pt. „Od czego zależy rachunek za ciepło?”.

 

Celem kampanii jest przybliżenie mieszkańcom stolicy zagadnień związanych z lokalną produkcją i dystrybucją ciepła, efektywnością energetyczną czy nowoczesną infrastrukturą miejskiej sieci ciepłowniczej, która liczy ponad 1800 km. Rury ciepłownicze schowane pod ziemią, niczym labirynt oplatają miasto i dostarczają ciepło do mieszkań, biur, szpitali, szkół i obiektów użyteczności publicznej. Warszawska sieć, zarządzana przez Veolię Energię Warszawa, jest największą w Unii Europejskiej i czwartą co do długości na świecie.

 

Warszawska sieć ciepłownicza jest jedną z najnowocześniejszych na świecie dzięki Veolii, która ją konsekwentnie rozwija
i modernizuje. 80% mieszkańców może korzystać z bezpiecznego i najbardziej ekologicznego ogrzewania jakim jest ciepło systemowe dostarczane przez nas za pomocą sieci. Ten sposób ogrzewania odgrywa istotną rolę w redukcji emisji dwutlenku węgla, walce z niską emisją i poprawie jakości powietrza w mieście. Chcemy aby mieszkańcy dowiedzieli się o nim więcej, a także poznali proste zasady jak oszczędzać ciepło we własnych mieszkaniach.”
– powiedziała Aleksandra Żurada, Dyrektor komunikacji Veolii Energii Warszawa.

 

W dobie transformacji energetycznej każdy mieszkaniec Warszawy z biernego odbiorcy energii może stać się aktywnym uczestnikiem rynku poprzez zmianę nawyków i swojego podejścia do energetyki. Animacja pt. „Jak oszczędzać ciepło i dbać o środowisko”, przygotowana w ramach kampanii, pokazuje sposoby na ekonomiczne korzystanie z ciepła w domu. Codzienne rozsądne gospodarowanie ciepłem mieszkańcy stolicy powinni wprowadzić na stałe w swoje życie.

 

Kampania jest prowadzona w Warszawie z wykorzystaniem monitorów LCD w autobusach i tramwajach, a także on-line na portalach onet.pl, tvn24.pl, se.pl oraz kanałach własnych Veolii, w tym na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl.

Ubezpieczyciel TUiR Allianz (za pośrednictwem Likwidatora firmy NEMU) przyjmuje zgłoszenia szkód przez poszkodowanych przy awariach na ul. Jagiellońskiej

Infolinia uruchomiona jest pod dwoma numerami

515 293 314 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00 22 851 61 05 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00.

W weekendy zgłaszanie szkód drogą mailową oraz przez stronę internetową.

Adres mailowy do zgłaszania szkód dedykowany tylko do szkód z polisy Veolia  dot. dwóch zdarzeń – szkody@nemu.com.pl.

Zgłoszenie szkody przez stronę internetową https://nemu.com.pl/zgloszenie-szkody/

Veolia Energia Warszawa szkoli pracowników, wykorzystując wirtualną rzeczywistość (VR). To pierwsze tego typu rozwiązanie w ciepłownictwie w Polsce.

Veolia Energia Warszawa S.A. uruchomiła system szkoleń dla serwisantów, monterów i pracowników pogotowia wykorzystujący technologię wirtualnej rzeczywistości.

Uruchomiony 1 września br. program szkoleniowy pozwala na szkolenia pracowników w kilku scenariuszach symulujących podstawowe czynności wykonywane na węzłach cieplnych takich jak płukanie, wymiana pompy ciepłej wody, regulacja przepływu w węźle pracującym czy też wymiana zaworu regulacyjnego. Dzięki temu proces prowadzenia szkoleń staje się bardziej efektywny a pracownicy nabierają prawidłowych zachowań, które mogą wielokrotnie powtarzać.

„Wdrażając nowy system szkoleń oparty na wirtualnej rzeczywistości przekraczamy tym samym kolejną barierę dając nieograniczone możliwości budowania profesjonalizmu i nieustannego podnoszenia jakości naszej pracy. Szczególnie ważne jest dla nas to, że wieloletni doświadczeni pracownicy nie pozostają w tyle, ale nabywają nowe kompetencje i wspólnie podążamy w stronę nowych technologii.” – powiedział Paweł Orlof, Prezes Zarządu Veolii Energii Warszawa S.A.

Obecnie na dwóch stanowiskach będzie się mogło szkolić ponad  240 pracowników. Do końca czerwca 2021 roku uruchomione zostaną dodatkowe dwa stanowiska szkoleniowe oraz nowe scenariusze prac. Oznacza to, że w cyklu półrocznym zostaną przeszkoleni w ten sposób wszyscy pracownicy operacyjni. W rozbudowę systemu włączeni są pracownicy, którzy do tej pory zajmowali się szkoleniami. Dzięki temu ich wiedza i doświadczenie będą wykorzystywane do podnoszenia kwalifikacji kolegów z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

„Wirtualna edukacja nabiera znaczenia jeszcze bardziej, kiedy wdrażana jest w czasie pandemii i dystansu społecznego. Szkolenia VR są dla nas uzupełnieniem i kolejnym krokiem w tworzeniu nowoczesnej i zdygitalizowanej firmy. Planujemy w ten sposób uzupełnić  program szkoleń zawodowych dla nowych pracowników oraz cyklicznie weryfikować umiejętności i sprawność obecnych.– mówi Jakub Patalas, Członek Zarządu i Dyrektor Techniczny Veolii Energii Warszawa S.A.

Awaria, która miała miejsce w piątek, 21 lutego, przy ul. Jagiellońskiej, pomimo niewielkiej skali, ma niestety swój tragiczny wymiar.

W wyniku zalania terenu Komendy Policji życie straciło sześć psów policyjnych, których boksy znajdowały się na tym terenie.

Zginęli partnerzy i przyjaciele funkcjonariuszy.

Jesteśmy przygnębieni tym, co się wydarzyło, solidaryzujemy się w obliczu tej straty z komendą policji, a w szczególności z opiekunami psów.

Pozostajemy w stałym kontakcie z policją i wyraziliśmy gotowość do wsparcia 
i zadośćuczynienia tej tragedii. 

Niestety, nikt nie miał szans pomóc Magnetowi, Joginowi, Edamisowi, Lasso, Jerkowi i Longiemu.  

Jesteśmy otwarci na niesienie pomocy i pomożemy funkcjonariuszom komendy w takim zakresie, w jakim ta pomoc będzie im potrzebna.

Zarząd Veolii Energii Warszawa

Kontekst Projektu

Bieżąca polityka energetyczna Polski akcentuje pogląd, że ważna dla bezpieczeństwa energetycznego jest „wielka energetyka” korporacyjna oraz działania ukierunkowane na rozwój energetyki odnawialnej i źródeł rozproszonych. Dodatkowo niezwykle istotna jest poprawa jakości powietrza w Polsce, która od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. Głównym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja oraz emisje związane z transportem. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji – pyłu PM10 i benzo (a) pirenu – wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Ośrodki miejskie podejmują działania w celu zmniejszenia emisji np. poprzez dofinansowywanie przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej ewentualnie wymiany pieców na bardziej efektywne. Miasto stołeczne Warszawa także wdraża szereg programów zmierzających do poprawy jakości powietrza w stolicy w tym m.in. realizowane są założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, likwiduje indywidualne źródła ciepła tzw. kopciuchy poprzez podłączanie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej albo wymianę pieca. Część budynków, które wymagają modernizacji źródła ciepła znajduje się w takiej lokalizacji, że podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej jest obecnie niemożliwe, w związku z czym dobrym rozwiązaniem może być przyłączenie takiego obiektu lub wielu obiektów do tzw. małej kogeneracji. Kogeneracja jest to proces, w którym jednocześnie wytwarza się energię elektryczną oraz ciepło, dzięki czemu jest to rozwiązanie efektywne energetycznie a jednocześnie zapewnia niezależność energetyczną np. w przypadku awarii i braku zasilania z sieci lokalnego zakładu energetycznego.

Należy zaznaczyć, że energetyka ściśle powiązana z ochroną środowiska wymaga nowego spojrzenia na efektywność w gospodarce i tworzenia silnej pozycji energetyki społecznej, która będzie realizować cele społeczeństwa poprzez tworzenie i aktywację ruchu prosumenckiego, a „duża energetyka” powinna te inicjatywy wspierać i umacniać ich kierunek. Zatem budowa małych źródeł kogeneracyjnych wpisuje się w aktualnie obowiązujące programy rozwoju energetyki i poprawy powietrza w Polsce i w Warszawie.

O Projekcie

Veolia Mała Kogeneracja Warszawa sp. z o.o. skupia się na działalności podstawowej w obszarze rozwoju rynku mikrokogeneracji, rozwoju technologii efektywnych energetycznie, podniesieniu bezpieczeństwa dostaw energii, niezależności energetycznej, rozwoju energetyki obywatelskiej.

Zatem działalność Veolii Mała Kogeneracja Warszawa sp. z o.o. ma na celu zniwelować ryzyko obniżenia poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na rynek wewnętrzny poprzez rozwój kogeneracji gazowej w małej i mikroskali

W związku z pojawieniem się dogodnych uwarunkowań prawnych oraz mechanizmów wsparcia, Veolia podjęła decyzję o wybudowaniu małej kogeneracji opartej o technologię tłokowych silników gazowych o mocy ok. 1 MW mocy elektrycznej oraz 1 MW mocy cieplnej.

W ramach pierwszego projektu przewidziano budowę dwóch takich instalacji pracujących z mocą nominalną przez cały rok.

Powyższe instalacje będą zlokalizowane w takich miejscach warszawskiego systemu ciepłowniczego, aby w jak największym stopniu poprawić parametry pracy sieci ciepłowniczej w tym rejonie. Poprawa ta będzie polegała przede wszystkim na:

  • zwiększeniu ciśnienia dyspozycyjnego niezbędnego do zapewnienia prawidłowego przepływu wody sieciowej przez węzły cieplne,
  • lepszej regulacji temperatury wody sieciowej w rurociągu zasilającym w okresie zimowym poprzez podawanie do systemu wody o temperaturze wyższej od wody płynącej magistralą ciepłowniczą. Po zmieszaniu temperatura wody sieciowej w rurociągu zasilającym będzie bliższa wartościom tabelarycznym,
  • zwiększeniu temperatury wody sieciowej w rurociągu zasilającym w okresie letnim – dostarczanie do odbiorców czynnika o parametrach bardziej zbliżonych do wartości zawartych w tabeli regulacyjnej w obszarach bardzo oddalonych od istniejących źródeł ciepła (niwelacja dużych spadków temperatur z uwagi na dużą odległość od źródła i mała prędkość przepływu w sieci w okresie letnim),
  • zwiększeniu możliwości rozwoju systemu ciepłowniczego i dalszego przyłączania odbiorców ciepła do sieci w tym rejonie.

Dodatkowo poprawie ulegnie bezpieczeństwo i pewność dostaw energii do odbiorców.

Przetargi

20/008/PN/RB – Budowa małej kogeneracji o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce ew. nr 7/6 z obrębu 2-07-01 przy ul. Jutrzenki w Warszawie – zespół kogeneracyjny 1 (ul. Jutrzenki)

20/009/PN/RB – Budowa małej kogeneracji o mocy elektrycznej 0,999 MW zlokalizowanej na działce ew. nr 316 z obrębu 7-08-01 przy ul. Nocznickiego 33 w Warszawie” – zespół kogeneracyjny 2 (ul. Nocznickiego)

Kontakt

VEOLIA MAŁA KOGENERACJA WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa, Polska

Osoby do kontaktu:

Witold Borowski
witold.borowski@veolia.com
tel. 22 658 51 99

Priorytetem Veolia Energia Warszawa są bezpieczne i stabilne dostawy ciepła. Jednym z wielu działań w tym zakresie są wizyty naszych brygad terenowych w pomieszczeniach węzłów cieplnych na terenie Państwa obiektów.

W świetle Prawa Budowlanego właściciel ponosi odpowiedzialność prawną za właściwy stan obiektów budowlanych i ich pomieszczeń, a także za ich prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Jest to rzeczywista odpowiedzialność, która przekłada się na odpowiedzialność osobistą osób zarządzających nieruchomością.

Pracownicy Veolii w obsługiwanych budynkach nierzadko stwierdzają istotne nieprawidłowości. Przykładowo są to:

  • niezabezpieczone kable,
  • niezakryte studzienki lub wpusty podłogowe,
  • nierówności posadzek i schodów,
  • zepsute oświetlenie klatek schodowych,
  • uszkodzone oprawy lub wyłączniki elektryczne,
  • przeszkody itp.

W pomieszczeniach węzłów cieplnych powstają niejednokrotnie składy różnych materiałów (czasami łatwopalnych) lub szatnie ekip remontowych. Takie sytuacje stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników Veolii oraz mieszkańców Państwa budynków.

Z powyższych względów, w trosce o bezpieczeństwo naszych Pracowników oraz mieszkańców Państwa nieruchomości, zwracamy
się do Państwa o pilny przegląd obiektów pod kątem bezpieczeństwa
ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń węzłów cieplnych,
a także o przedsięwzięcie działań naprawczych w celu zlikwidowania zagrożeń.

Pragniemy podkreślić, że bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektów jest dla nas priorytetem. Dlatego, aby nasza współpraca mogła przebiegać bez zarzutu, konieczne jest zrozumienie i uwzględnienie przez Państwa naszych oczekiwań w tym zakresie. Z góry dziękujemy za  podjęcie koniecznych działań.