×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A.  z siedzibą w Warszawie informuje, iż 22 marca 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 oraz 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 44 lit. c) oraz e) Statutu Spółki podjęło uchwałę nr 3/2024 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 721.399.100,00 zł do kwoty 562.691.298,00 zł, to jest o kwotę 158.707.802,00 zł przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 22,00 zł , to jest z kwoty 100,00 zł każda do kwoty 78,00 zł każda.

Jednocześnie Zarząd wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. 

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29.03.2024 r., nr 64/2024, poz. 15590.