×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Budowa węzłów cieplnych indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy ETAP II”. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16 .

 

 

 

Tryb postępownia: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 26.03.2019 r.

 

Termin skladania ofert: 07.05.2019 r., godz. 10:45

 

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/4009/details

 

Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 

Tytuł postępowania: Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczej w ramach likwidacji węzła grupowego: Dąbrowszczaków 9 (nr rej. 13). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.

W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”,

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 22.03.2019 r.

Termin składania ofert: 06.05.2019r. do godz. 10:45

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/4246/details

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Wykonanie robót budowlanych  w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.) na terenie Warszawy: Przebudowa  sieci ciepłowniczej od komory S-18 do komory S-24  z przyłączami do budynków Szpitalna 1 i Zgody 4  –  SC II 51.  
W ramach zadania: Przebudowa 2 x 11,37 km sieci ciepłowniczej na terenie Warszawy. 
W ramach projektu: Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0040/16

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 22.03.2019 r.

 

Termin składania ofert: 03.04.2019 r. do godz: 10:45 (procedura przyśpieszona)

 

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/4119/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

Zapraszamy do udziału w konkursie na pracę inżynierską.
Konkurs skierowany jest do studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa lub Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.
Konkurs dotyczy prac inżynierskich, których obrona odbędzie się w okresie od 01.04.2018r. do 08.04.2019 r.
Tematyka pracy inżynierskiej powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych obszarów:
  • efektywność energetyczna,
  • stosowanie energii odnawialnych,
  • zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej,
  • usługi związane z ciepłownictwem,
  • produkcja oraz dystrybucja ciepła.
Prace w wersji papierowej i elektronicznej można zgłaszać do 8 kwietnia 2019 r. 
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Małgorzata Ziemak HR Biznes Partner, e-mail: malgorzata.ziemak@veolia.com, tel.: 22 658 52 66.
Dokumenty do pobrania:

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Oczapowskiego 6/8 (nr rej. 33). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

 

Data ogłoszenia: 19.03.2019 r.

 

Termin składania ofert: 23.04.2019 r. 

 

Miejsce składania ofert: https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/3970/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): na terenie Warszawy: Przebudowy i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Bitwy pod Lenino od komory połączeniowej w rejonie ul. Jana Olbrachta do połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą preizolowaną w rejonie budynku przy ul. Górczewskiej 95 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Olbrachta 3, Batalionu Parasol 10, 12, 14, Górczewskiej 97 w Warszawie.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 

Data ogłoszenia: 12.03.2019 r.

 

Termin składania ofert: 24.04.201915.04.2019rdo godz. 10:45

 

https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/3837/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

 

 

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5).

W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.

W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

 

Data ogłoszenia: 22.02.2019 r.

 

Termin składania ofert: 27.03.2019  08.04.2019  16.04.2019 r. do godz. 10:45.

 

Miejsce składania ofert:https://veolia.ezamawiajacy.pl/pn/veolia/demand/notice/public/3466/details

 

Do niniejszego postępowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 

1 2 3 8