×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

🌷 Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, Wasze zaangażowanie, liczne wiadomości i udostępnienia. Po długich, ale owocnych dyskusjach wybraliśmy zwycięzców.

W kategorii dron nagrodę FUJIFILM Instax Square SQ1 oraz spacer po Warszawie połączony z warsztatami fotograficznymi z Hashtagalek wygrywa Jasiek Zoll!

Aparaty FUJIFILM Instax Square SQ1 za najlepsze zdjęcia wędrują do:

 • Anny Feliksbrot
 • Izabelli Bandych
 • Pawła Zdanowicza

Serdecznie gratulujemy. Poziom zgłoszonych prac był bardzo wysoki, dlatego przyznaliśmy również wyróżnienia, które opublikujemy już wkrótce 🙂

Poniżej publikujemy zwycięskie prace:

Jasiek Zoll

Informujemy, że w tym miesiącu liczniki odczytamy w dniach 15 i 16 czerwca 2023 r.

W dniu 8 maja br. Zarząd Veolia Energia Warszawa S.A. zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 10:00. (rejestracja akcjonariuszy od godz. 09:30). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie przy ul. Batorego 2, Sala Warszawa, II piętro. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 25 maja 2023 r. nr 100/2023 (6751), pozycja 25976.

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022..
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  2022.
 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2022.
 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki,  sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022,
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku,
   • podziału zysku za 2022 rok, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy;
 10. powołania członków Rady Nadzorczej VIII kadencji wybranych przez pracowników Spółki. 
 11. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy i dokumenty związane z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione akcjonariuszom na żądanie, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Batorego 2, w godzinach 8.30-15.00:

 • od 22 czerwca 2023 r. – materiały objęte porządkiem obrad;
 • od 27 czerwca 2023 r. – lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W celu zapoznania się z w/w dokumentami prosimy o wcześniejszy kontakt z Aleksandrą Chrobak, tel. 506 014 730, mail: aleksandra.chrobak@veolia.com.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienie do reprezentacji akcjonariusza. Osoba niewymieniona w odpisie powinna również legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości.

W sobotę 27 maja br. odbył się 26. Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik i Polskiego Radia.
Piknik odbył się na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

Piknik powrócił po trudnych czasach pandemii, a Veolia była w tym roku jednym z partnerów wydarzenia.
Nasze hasło to „Detekcja ubytków”.

Było mnóstwo atrakcji naukowych dla małych i dużych. To był niezapomniany, rodzinny czas!

Ponad 30 dyrektorów Veolii z obszarów HR i H&S (BHP) z państw Europy Środkowo-Wschodniej gościliśmy w naszej warszawskiej siedzibie, prezentowaliśmy im nasze najnowsze technologie.

Pokazaliśmy nasze nowoczesne centrum zarządzania siecią ciepłowniczą oraz infrastrukturą ciepłowniczą. Uczestnicy mieli też okazję poznać w praktyce szkolenia #VR, które na co dzień przechodzą nasi pracownicy.

Ta technologia wykorzystywana jest również przy szkoleniu kosmonautów.
Czy nasze szkolenia są skuteczne?

Efekty mówią same za siebie. Z powodzeniem i licznymi sukcesami zarządzamy najdłuższą siecią ciepłowniczą w Unii Europejskiej.

Informujemy, że w tym miesiącu liczniki odczytamy w dniach 16 i 17 maja 2023 r.

Rozpoczęliśmy proces eliminowania przegrzewów na węzłach obcych, czyli takich, które nie należą do Veolii.

Oznacza to, że od kwietnia 2023 właściciel budynku, który doprowadza do przegrzania wody powracającej z jego węzła, będzie miał zmieniony sposób naliczania opłaty za ciepło. Opłata za ciepło będzie obliczana wg. temperatury powrotu zawartej w tabeli regulacyjnej, która jest zgodna z warunkami umowy. Będzie to skutkowało zwiększeniem rachunku za ciepło.

Działania te rozpoczynamy w ślad za rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. (Dz.U. 2020 poz. 718);

Co to są węzły obce?
Są to takie węzły, które nie należą do Veolii Energii Warszawa. Zarządzanie nimi należy do właściciela węzła, czyli do administracji budynku.

Co to są przegrzewy
Woda, która po doprowadzeniu ciepła do budynku wraca z węzła do sieci, musi mieć odpowiednią temperaturę. Przegrzewy występują wtedy, gdy po ogrzaniu budynku woda powracająca do sieci (tzw. „woda powrotna”) jest zbyt gorąca. Wysoka temperatura powrotu świadczy o nieefektywnym, niewydajnym schłodzeniu wody sieciowej, czego przyczyną najczęściej jest zły stan techniczny węzła. 

Kto jest odpowiedzialny za stan techniczny węzła?

Temperatura powracającej wody zależy m.in. od regulacji urządzeń na węźle. Jeśli jesteś właścicielem węzła w Twoim budynku, jesteś również odpowiedzialny za jego właściwe parametry. Utrzymanie odpowiedniej temperatury wody ciepłowniczej, która powraca do sieci, to zadanie dla właściciela węzła i nie ma na nią wpływu sposób użytkowania ciepła przez mieszkańców..

Jeśli Veolia jest właścicielem węzła cieplnego, to my – Veolia jesteśmy odpowiedzialni za jego odpowiednie parametry. 

Jakie masz obowiązki jeśli jesteś właścicielem węzła?

 • Odpowiednia konserwacja węzła,
 • Odpowiednia regulacja urządzeń na węźle,
 • Zachowanie odpowiedniego porządku w pomieszczeniu węzła.

Dlaczego eliminowanie przegrzewów jest ważne?

 • Przegrzewy są szkodliwe dla środowiska. Wyprodukowane ciepło marnuje się. Zamiast ogrzewać mieszkania, wraca do elektrociepłowni.
 • Przegrzewy są nieefektywne energetycznie. Wysoka temperatura wody powracającej do elektrociepłowni wpływa negatywnie na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji.

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń do nas, a my pomożemy Ci dobrać  odpowiednie działania w celu usunięcia przegrzewu. A jeśli chcesz, żebyśmy to my zadbali o węzeł, w Twoim budynku, zapoznaj się z naszą ofertą dostępną TUTAJ.

Veolia Energia Warszawa nieustannie dokłada starań, by zapewnić właściwe funkcjonowanie warszawskiej sieci ciepłowniczej. Wciąż inwestujemy w modernizację sieci, a także wprowadzamy inteligentne rozwiązania, które wzmacniają bezpieczeństwo dostaw ciepła i wspierają efektywność energetyczną systemu. Projekt eliminowania przegrzewów ma na celu wspieranie naszych starań o ograniczenie strat ciepła, dzięki czemu dbamy o środowisko.

Integracja społeczna, pokoleniowa, propagowanie zdrowego trybu życia to jest to, co wspieramy całym sercem. Dlatego też Veolia została partnerem Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę (23 kwietnia) na koronie Stadionu Narodowego.

Na uczestników czekają dwie trasy, każda o długości 5 kilometrów:

– Marsz Otwarty Walking

– Nordic Walking Lovers

Zachęcamy do kibicowania i do zobaczenia na trasie!

https://www.rkathletics.com/wydarzenia/marsz-otwarty-walking-nordic-walking-lovers/

Kolejna edycja konkursu fotograficznego właśnie wystartowała. Konkurs potrwa od 17 kwietnia do 31 maja. Zgłoszenia prosimy słać na adres mailowy: marzena.markowska@veolia.com.

Tym razem uruchamiamy nową kategorię – zdjęcie z drona! Oznacza to, że nagrodzone zostaną 4 osoby (w tym 1 za fotografię dronową).

Nagrody: 4x FUJIFILM Instax Square SQ1.

Autor najlepszego zdjęcia otrzyma możliwość wzięcia udziału w warsztatach mobilnych z Aleksandrem Małachowskim. Warsztat odbędzie się w Warszawie.

Już nie możemy doczekać się Waszych zdjęć! 🙂

Regulamin

1 2 3 4 22