×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Priorytetem Veolia Energia Warszawa są bezpieczne i stabilne dostawy ciepła. Jednym z wielu działań w tym zakresie są wizyty naszych brygad terenowych w pomieszczeniach węzłów cieplnych na terenie Państwa obiektów.

W świetle Prawa Budowlanego właściciel ponosi odpowiedzialność prawną za właściwy stan obiektów budowlanych i ich pomieszczeń, a także za ich prawidłowe użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Jest to rzeczywista odpowiedzialność, która przekłada się na odpowiedzialność osobistą osób zarządzających nieruchomością.

Pracownicy Veolii w obsługiwanych budynkach nierzadko stwierdzają istotne nieprawidłowości. Przykładowo są to:

  • niezabezpieczone kable,
  • niezakryte studzienki lub wpusty podłogowe,
  • nierówności posadzek i schodów,
  • zepsute oświetlenie klatek schodowych,
  • uszkodzone oprawy lub wyłączniki elektryczne,
  • przeszkody itp.

W pomieszczeniach węzłów cieplnych powstają niejednokrotnie składy różnych materiałów (czasami łatwopalnych) lub szatnie ekip remontowych. Takie sytuacje stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników Veolii oraz mieszkańców Państwa budynków.

Z powyższych względów, w trosce o bezpieczeństwo naszych Pracowników oraz mieszkańców Państwa nieruchomości, zwracamy
się do Państwa o pilny przegląd obiektów pod kątem bezpieczeństwa
ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń węzłów cieplnych,
a także o przedsięwzięcie działań naprawczych w celu zlikwidowania zagrożeń.

Pragniemy podkreślić, że bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektów jest dla nas priorytetem. Dlatego, aby nasza współpraca mogła przebiegać bez zarzutu, konieczne jest zrozumienie i uwzględnienie przez Państwa naszych oczekiwań w tym zakresie. Z góry dziękujemy za  podjęcie koniecznych działań.