×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W ramach projektu: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej – Etap I – Projekt FENX 2.1 S.C.E1.

Oferty składane są przy użyciu Bazy Konkurencyjności (BK 2021).
Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie Bazy Konkurencyjności (BK 2021) pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/187754
Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2024 r. o godz. 11:00 20.05.2024 r. o godz. 15:00 .