×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Zarząd spółki Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 146143 („Spółka Dzielona”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 k.s.h., zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki Dzielonej o zamiarze podziału Spółki Dzielonej polegającego na przeniesieniu części majątku Spółki Dzielonej na Veolia Energy Supply Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 834391 („Spółka Przejmująca”).

Podział nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. (podział przez wydzielenie) na warunkach określonych w planie podziału z dnia 28 maja 2020 r., przyjętym uchwałami zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Dzielonej.

Zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. plan podziału został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Dzielonej, pod adresem https://www.energiadlawarszawy.pl/energy-supply/. Plan podziału będzie dostępny nieprzerwanie co najmniej do dnia zakończenia walnego zgromadzenia, podejmującego uchwałę w sprawie podziału.

Akcjonariusze Spółki Dzielonej mogą zapoznawać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h. w terminie od dnia 26 czerwca 2020 r., w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Spółki Dzielonej.

Niniejsze zawiadomienie zostanie również ogłoszone przez Spółkę Dzieloną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Treść planu podziału dostępna jest TUTAJ.