×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Fundacja Veolia Polska przy wsparciu Veolii Energii Warszawa zakończyła realizację ekologicznego i edukacyjnego projektu „Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” dedykowanego stołecznym przedszkolom miejskim. W jego ramach w 50 placówkach zamontowano 100 zbiorników do łapania wody deszczowej oraz posadzono 100 drzew. Projekt zrealizowano pod patronatem honorowym Prezydenta miasta st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

„Kocham Warszawę – łapię deszczówkę” to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce zrealizowana na tak dużą skalę. Jej celem jest propagowanie wśród najmłodszych warszawiaków wiedzy i proekologicznych zachowań oraz uświadomienie im problematyki związanej z niedoborami wody w przyrodzie. W ramach przedsięwzięcia, od kwietnia 2021 roku w 50 miejskich przedszkolach wytypowanych przez miasto st. Warszawa, zostało zainstalowanych łącznie 100 zewnętrznych zbiorników do łapania wody deszczowej oraz posadzono 100 drzew. W efekcie, w zgodzie z ideą nauki przez zabawę, dzieci samodzielnie czerpią teraz wodę ze zbiorników i podlewają nowe sadzonki drzew w przedszkolnych ogródkach.

Na potrzeby projektu Fundacja CultureLab opracowała także materiały edukacyjne, scenariusze do prowadzenia zajęć edukacyjnych, piosenkę oraz audiobook, które zostały przekazane do wszystkich zaangażowanych w to działanie placówek.

Takie kompleksowe działania umożliwiły przekazanie przedszkolakom, w przystępnej dla nich formie, wiedzy o właściwościach wody i cyklu jej obiegu w przyrodzie oraz o potrzebie racjonalnego wykorzystania wody przez człowieka, a tym samym, o potrzebie dbania o środowisko. Wszystkie materiały edukacyjne są również dostępne na https://tuptuptup.org.pl/lap_deszczowke/

Veolia Energia Warszawa inicjując ten projekt po raz kolejny udowodniła swoje zaangażowanie  w realizację celów zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie rozwoju miasta i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i mieszkańców stolicy.

W ramach projektu otwarto także ścieżkę edukacyjną przy siedzibie Veolii w Warszawie przy ul. S. Batorego 2. Na ogrodzeniu znalazły się tablice informacyjne dotyczące tematyki ochrony zasobów słodkiej wody dostępne dla
przechodniów. Ponadto, na terenie należącym do Spółki, zainstalowano dwa referencyjne zbiorniki do łapania wody deszczowej, posadzono krzewy oraz zamontowano hotele dla owadów i budki lęgowe dla ptaków wykonane przez pracowników Veolii i ich dzieci podczas warsztatów ekologicznych.