×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Witamy na stronie internetowej konkursu Veolia Energia Warszawa na System Inspekcji Kanałowych sieci ciepłowniczych. Znajdziesz tutaj wszystkie niezbędne informacje aktualne wiadomości dot. Konkursu.

AKTUALIZACJA

Aktualnie trwa Etap 1 – przygotowania projektów na System Inspekcji. Termin złożenia prac to 28.02.2019r.

AKTUALIZACJA

Dnia 02.10.2018r. odbyło się spotkanie inaugurujące Konkurs. Uczestniczyli w nim przedstawiciele VWAW, Kapituła oraz Uczestnicy. Na spotkaniu podsumowane zostały założenia organizacyjne oraz warunki współpracy pomiędzy stronami Konkursu. Już dzisiaj życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia!

Etap zgłoszeń został zakończony. 

Poniżej załączamy niezbędne dokumenty dotyczące Konkursu (Regulamin oraz Załącznik 1 – Karta Techniczna):

Jaki jest cel konkursu?

Celem konkursu jest zaprojektowanie oraz (w przypadku najlepszych rozwiązań) budowa systemu przeznaczonego do inspekcji kanałowych sieci ciepłowniczych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego: KLIK

Czym są kanałowe sieci ciepłownicze?

Najważniejszymi elementami sieci ciepłowniczej są rurociągi, które służą do transportu czynnika będącego medium pośrednim w procesie przekazania ciepła ze źródeł (np. z elektrociepłowni) do poszczególnych odbiorców. W większości przypadków czynnikiem tym jest woda, która podgrzewana w źródłach ciepła zostaje schładzana w miejscach jego odbioru, po czym jest zawracana do ponownego podgrzewu.

Ze względu na sposób umieszczenia rurociągów w gruncie wyróżnia się dwa rodzaje sieci: kanałowe oraz preizolowane. Pierwszy z nich polega na umieszczeniu rurociągów w pustej przestrzeni kanałów o bliskim prostokątnemu przekroju poprzecznym. W drugim przypadku rurociągi zakopane są bezpośrednio w ziemi.

W warszawskiej sieci ciepłowniczej około 60% sieci wykonanej jest w technologii kanałowej.

Na czym polegają inspekcje kanałowych sieci ciepłowniczych?

Inspekcje kanałowych sieci ciepłowniczych polegają na uzyskaniu aktualnego widoku z wnętrza kanałów. Umożliwia to ocenę wizualną stanu technicznego kanałów i sieci ciepłowniczych oraz lokalizację miejsca awarii czy napływu wody zewnętrznej. W celu uniknięcia każdorazowego odkopywania i otwierania kanału (w tym zdejmowania stropu) do procesu inspekcji wykorzystywany jest system zawierający robota wyposażonego w kamerę, który jest umieszczany w kanale. Dzięki wolnej przestrzeni pomiędzy rurociągami oraz ścianami kanału możliwe jest jego przemieszczanie i uzyskanie widoku z miejsc trudnodostępnych. 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z inspekcji: KLIK

Czego szukamy?

Ze względu na postęp technologiczny jaki nastąpił od czasu budowy aktualnego systemu oraz doświadczenia z dotychczasowych inspekcji poszukujemy nowych rozwiązań. Do nowego systemu inspekcji można zaliczyć pięć głównych elementów:

  • robot – pobierający obraz z kanału (jego główna funkcjonalność, przy czym niekoniecznie jedyna),
  • system komunikacji – mający za zadanie komunikację z robotem, przesyłanie obrazu z kamery oraz ew. zasilenie robota,
  • stacja sterująca – w formie: panelu sterującego robotem oraz ekranu przedstawiającego aktualny obraz z kamery,
  • system raportowania – oprogramowane komputerowe mające za zadanie automatyczne tworzenie raportów z inspekcji wraz z wyborem opisów spośród wprowadzonych wcześniej słowników
  • urządzenie do zapisu nagrań z kamery.

Jaka jest planowana formuła konkursu?

Konkurs podzielony będzie na dwa etapy. Pierwszy z nich polegać będzie na przedstawieniu Projektu Systemu Inspekcji w stopniu wystarczającym do jego wykonania (wraz z kosztorysem). Następnie najlepsze rozwiązania będą miały szansę realizacji w etapie drugim – budowy Systemu Inspekcji (maksymalnie 3 projekty). Maksymalny, sumaryczny budżet przeznaczony na drugi etap przekracza 150 tys. zł.

Jakie będą nagrody?

Sumaryczna pula nagród konkursie wynosi 50 tys. zł. Za zakwalifikowanie do Etapu 2 zespół otrzyma 10 tys. zł (maksymalnie 3 zespoły), zaś za wygraną w konkursie 20 tys. zł. Uczestnictwo w Etapie 2 Konkursu wiąże się z przekazaniem Organizatorowi autorskich praw majątkowych do prac obu etapów.

Harmonogram

Harmonogram konkursu jest następujący:

  1. Etap 1 – do dn. 28.02.2019 – przekazanie Organizatorowi Projektów Systemu Inspekcji
  2. Etap 2 – do dn. 30.06.2019 – przekazanie zbudowanych Systemów Inspekcji

Więcej informacji pod adresem e-mail konkursu: konkurs.si.pl.vwaw@veolia.com lub numerem telefonu:

22 658 57 29.