×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Pamiętaj, aby prawidłowo włączyć ciepło oraz pozostawić jego dopływ poza sezonem grzewczym. Po co? By ciepło było dostępne przez cały rok. Jak? Powierzając zarządzanie “Pogodynce”.


Dzięki e-BOK szybko, nie czekając na infolinii, załatwisz sprawę oraz uzyskasz dostęp do e-faktur i analiz zużycia ciepła.

Pisząc e-mail, pamiętaj o następujących danych: nr nabywcy, NIP, nazwa płatnika.

Czy pamiętasz, że ciepło jest dostępne przez cały rok?

Każdy budynek zasilany w ciepło systemowe jest wyposażony w regulator potocznie zwany „pogodynką”, który automatycznie uruchamia i odcina dostawę ciepła do budynku w zależności od ustalonej z Klientem temperatury zewnętrznej.

Przykład: jeśli w umowie ustaliliśmy minimalną temperaturę zewnętrzną 12°C, to odpowiednio poniżej i powyżej tej temperatury nasza pogodynka uruchamia dostawę ciepła do budynku lub ją odcina.

Nie wyłączaj ciepła w budynku.

Wyreguluj!

 • Ominą Cię kłopotliwe skargi od lokatorów na zimno w mieszkaniu  i konieczność dogrzewania się “farelką” lub gazem
 • Płacisz tylko za ciepło, które pobrałeś (opłaty stałe za zamówioną moc cieplną i za usługi przesyłowe płacisz przez cały rok – bez względu na to, czy dopływ ciepła do budynku jest uruchomiony, czy odcięty
 • Każde kolejne uruchomienie / odcięcie ciepła to dodatkowe koszty wg Cennika Usług Zewnętrznych i Opłat Dodatkowych Veolii Energii Warszawa

Wyreguluj

zamiast wyłączać

Dlaczego lepiej wyregulować?

 • Dbasz o komfort – lokatorzy mają ciepło w mieszkaniach w chłodne majowe poranki i zimne wrześniowe wieczory
 • Oszczędzasz czas i pieniądze – regulacja jest szybsza i tańsza od dodatkowego włączenia / wyłączenia ciepła
 • Żeby zmienić temperaturę, przy której uruchamia / odcina się dopływ ciepła do budynku

→ Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, to wymaga podpisania aneksu do umowy.Pomyśl ciepło o lokatorach!Zapewniamy Ci materiały informacyjne dla lokatorów.

Jeśli nadal chcesz odciąć ciepło w budynku,skontaktuj się z nami przez: system eBOK: ebok.veolia.pllub e-mail: vew.bok@veolia.com

Chcesz wiedzieć więcej? Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, jak działa „pogodynka”.

 • Jeżeli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej + 12°C „pogodynka” rozpocznie dostawę ciepła do instalacji centralnego ogrzewania. Urządzenie to otworzy dopływ ciepła do wymiennika c.o. i uruchomi automatycznie pompę centralnego ogrzewania.
 • Uruchomienie dostawy ciepła przez „pogodynkę” nie jest równoznaczne z natychmiastowym, wyczuwalnym podniesieniem się temperatury w lokalach mieszkalnych, ponieważ proces podgrzania wody trwa. Czas od momentu uruchomienia c.o. do momentu gdy odczujemy, że grzejniki w lokalach są ciepłe zależy od wielu czynników m.in.: od wielkości lub rozległości instalacji, jej pojemności (ilości wody w instalacji, którą trzeba podgrzać), typu grzejników (blaszane czy aluminiowe rozgrzeją się szybciej niż żeliwne), właściwie dobranej mocy zamówionej dla instalacji c.o.
 • Po uruchomieniu centralnego ogrzewania np. przy temperaturze niewiele niższej niż + 12°C grzejniki w mieszkaniach nie będą gorące. Ich właściwa temperatura pracy będzie oscylowała w okolicach + 40°C. Dzieje się tak dlatego, że „pogodynka” steruje temperaturą centralnego ogrzewania, wyliczając właściwą temperaturę instalacji z tzw. Krzywej grzania czyli krzywej określająca wymaganą temperaturę zasilania instalacji w zależności od temperatury zewnętrznej. Im temperatura zewnętrzna jest niższa tym temperatura wody w instalacji, a z nią również temperatura grzejnika, jest wyższa. Przy -20°C w starych budynkach będzie ona wynosiła ponad +80°C w nowych może wynieść około +60°C.
 • Czujniki temperatury, z których „pogodynka” pobiera dane dotyczące temperatury zewnętrznej są montowane najczęściej na ścianie północno wschodniej lub północnej budynku na wysokości około 3 metrów, ponieważ jest to miejsce w którym temperatura zewnętrzna jest najbardziej miarodajna, nie zakłócają pomiaru promienie słoneczne, temperatura gruntu. Wskazania czujników zamontowanych na dwóch sąsiednich budynkach mogą się nieznacznie różnić ze względu na różne warunki otoczenia których nie da się wyeliminować. Na wskazania czujnika duży wpływ ma miejsce i sposób montażu, ukształtowanie terenu wokół osiedla/budynku, duże przestrzenie pomiędzy budynkami, drzewostan, załomy ścian budynków, czy ściana jest osłonięta od wiatru np. drzewami lub innymi budynkami, czy w pobliżu czujników nie ma okien, wylotów wentylacyjnych. Często zdarzają się sytuacje, że w trakcie ocieplenia budynku czujki przykrywane są szczelnie styropianem.
 • Czujniki temperatury zewnętrznej są urządzeniami pomiarowymi wysokiej klasy (Klasa B: odchyłka waha się w zależności od temperatury zewnętrznej od ± 0,3°C do ± 0,4°C), natomiast większość termometrów służących nam (lokatorom) na co dzień do kontroli temperatury zewnętrznej może mieć bardzo duży błąd pomiarowy, nawet w granicach +/- 3°C, dlatego może się okazać, że pomimo wskazań termometru zaokiennego sugerujących, że temperatura spadła już poniżej + 12°C centralne ogrzewanie nie uruchomi się. Po prostu bardziej dokładny czujnik temperatury „pogodynki” może rejestrować temperaturę wyższą niż +12°C

Należy także pamiętać, że uruchomienie dostawy ciepła przez Pogodynkę nie jest równoznaczne z natychmiastowym, wyczuwalnym podniesieniem się temperatury w lokalach mieszkalnych. Zazwyczaj trzeba trochę poczekać – należy tu wziąć pod uwagę czas potrzebny do podgrzania wody, wielkość lub rozległość instalacji, jej pojemność (ilość wody w instalacji, którą trzeba podgrzać), typ grzejników (blaszane czy aluminiowe rozgrzeją się szybciej niż żeliwne), właściwie dobraną moc zamówioną dla instalacji c.o. itd.

 • Czy płacę za włączenie ciepła?

Jednorazowe włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła w ciągu roku kalendarzowego jest nieodpłatne. Każde kolejne uruchomienie lub odłączenie jest płatne – zgodnie z Cennikiem Usług Zewnętrznych i Opłat Dodatkowych Veolii Energia Warszawa S.A. opłata za każde dodatkowe przerwanie dostawy ciepła na życzenie Odbiorcy wynosi 607 PLN netto, natomiast opłata za każde dodatkowe wznowienie dostawy ciepła na życzenie Odbiorcy to 150 PLN netto.

 • Co zrobić, jeśli zlecałam uruchomienie ogrzewania, a ciepła nadal nie ma?

W każdej takiej sytuacji należy zgłosić problem do Biura Obsługi Klienta poprzez serwis e-bok (www.ebok.veolia.pl), e-mailem na adres: vew.bok@veolia.com lub tel. na nr: 22 658 58 58.

 • Czy mogę sam włączyć ciepło?

Tak, jest to możliwe w przypadku węzłów cieplnych niebędących własnością Veolii Energii Warszawa.

 • Czy mogę zmienić ustawienie Pogodynki przy okazji uruchamiania ciepła?

Tak – trzeba tylko wcześniej złożyć zlecenie na wykonanie tej odpłatnej usługi.

 • Czy płacę za regulację Pogodynki?

Pierwsze ustawienie automatyki (dla nowych węzłów cieplnych lub nowozawartych umów) jest bezpłatne. Każde przeregulowanie (zmiana temperatury uruchamiającej lub wyłączającej ogrzewanie) odbywa się zawsze na życzenie Klienta i wiąże się z opłatą 207 PLN netto.

Attachments