×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Warszawa S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 01 września 2019r. w rozliczeniach z Klientami będzie stosować nową Taryfę dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A., która została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 13 sierpnia 2019r. decyzją numer DRE.WRC.4210.19.6.2019.170.XVI.RWY. Zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)

Taryfa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku (poz. 9841).

Od dnia 01 września 2019 roku zacznie również obowiązywać nowa Taryfa dla ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika S.A., od którego Veolia Energia Warszawa S.A. kupuje ciepło. Taryfa dla ciepła PGNiG Termika S.A. została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer
DRE.WRC.4210.18.8.2019.142.XX.RWY z dnia 13 sierpnia 2019 roku i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 roku (poz. 9840).

Attachments