×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Veolia Energia Warszawa S.A. będąca dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika SA oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. („MPO”) uprzejmie informuje, że:

  • decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.6.4.2020.142.XXzm.ARy z dnia 27 maja 2020 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A.”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 107(450) z dnia 27 maja 2020 i obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 roku;
  • decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer nr DRE.WRC.4210.5.4.2020.32025.II.ESz z dnia 24 czerwca 2020 r. została zatwierdzona „Taryfa dla ciepła MPO”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 159(502) z dnia 24 czerwca 2020  i obowiązuje od dnia 10 lipca 2020 roku.

Stawki opłat za usługi przesyłowe – do dnia zatwierdzenia nowej Taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa S.A. – nie ulegają zmianie.

Attachments