×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Warszawa S.A. będąca dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika SA oraz przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. (zwane dalej „MPO”) uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.21.16.2018.32025.I.RWY z dnia 16 kwietnia 2019 roku została zatwierdzona „Taryfa dla ciepła MPO”, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2019 roku (poz. 5277).

Taryfa dla ciepła MPO obowiązująca od 23 maja 2019r. spowodowała obniżenie ceny ciepła netto z 27,10 zł/GJ na 27,06 zł/GJ dla grupy taryfowej A3, tj. odbiorców przyłączonych do sieci ciepłowniczej zasilanej wodą należącą do Veolia Energia Warszawa, którym Veolia Energia Warszawa dostarcza ciepło wytwarzane przez PGNiG Termika oraz MPO.

Pozostałe ceny i stawki opłat nie ulegają zmianie.

Attachments