×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Od pewnego czasu ceny energii w Polsce zmieniają się w sposób dynamiczny.  Związane jest to zarówno ze zmianami jakie przechodzi Polska energetyka i ciepłownictwo w kontekście wymagań Polityki klimatycznej UE, jak i modernizacji istniejących instalacji, budowy nowych źródeł i rozwoju sieci ciepłowniczych w miastach. Istotne jest również przestawianie się energetyki na nowe, bardziej przyjazne środowisku technologie wytwarzania energii.

Ceny paliw wykorzystywanych do produkcji energii, które mają bezpośredni wpływ na koszty tej produkcji także rosną;  w ciągu ostatniego dziesięciolecia węgiel podrożał ponad 60%, gaz ponad 120%. Na tym tle wzrost cen ciepła systemowego, utrzymujący się na poziomie zbliżonym do inflacji (niecałe 30% w dziesięcioletnim okresie) wypada bardzo konkurencyjnie.

Taki efekt udaje się osiągnąć zarówno dzięki wysokiej efektywności po stronie wytwarzania, jak i dystrybucji w systemach ciepłowniczych Veolii. Produkcja w kogeneracji to wykorzystanie ponad 80% energii zawartej w paliwie, natomiast równie wysoka, ponad 80 % sprawność przesyłu, to mniejsze straty w sieciach ciepłowniczych.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na szereg działań, jakie podejmują odbiorcy ciepła w celu efektywnego i racjonalnego jego wykorzystania. Coraz więcej budynków jest już po kompleksowej termomodernizacji, dzięki profesjonalnym audytom energetycznym zostały określone rzeczywiste zapotrzebowania na ciepło dla obiektów, a mieszkańcy tj. finalni konsumenci ciepła nie przegrzewają swoich mieszkań aktywnie zarządzając ciepłem poprzez stosowna regulację temperatury w pomieszczeniu.

Wg szacunków, zużycie ciepła w istniejących obiektach w wyniku działań termomodernizacyjnych spadło w ostatnim dziesięcioleciu ok. 30% . Działania efektywnościowe w zakresie modernizacji wytwarzania i przesyłu ciepła jakie podejmuje Veolia powodują, że koszt ogrzania mieszkań ciepłem systemowym utrzymuje się na poziomie akceptowalnym przez odbiorcę. Ciepło systemowe pozostaje nadal jednym z najtańszych sposobów ogrzewania i biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dostaw i komfort użytkowania koszt ogrzewania nie stoi w dysproporcji z pozostałymi wydatkami gospodarstw domowych w polskich miastach. Interesująco wygląda struktura przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w polskich gospodarstwach domowych prezentowana na stronie Ciepła Systemowego


Veolia jako odpowiedzialny producent i dostawca energii prowadzi również działania edukacyjne na rzecz racjonalnego jej wykorzystania. Istnieją proste sposoby na zmniejszanie kosztów zużycia energii, z którymi można się zapoznać również na naszej stronie: Jak oszczędzać ciepło?