×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W czwartek, 12 maja br. przedstawiciele Veolii Energii Warszawa S.A. zaprezentowali w Urzędzie Dzielnicy Wilanów kompleksowy plan działań naprawczych  dla magistrali ciepłowniczej w Wilanowie (tzw. magistrali UB). Podczas spotkania prasowego, w którym udział wział również Ludwik Rakowski, Burmistrz Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, przedstawione zostały szczegóły prac nad lokalną siecią ciepłowniczą, po zakończeniu których znacznie spadnie awaryjność sieci położonej na terenie osiedla „Miasteczko Wilanów”. 

Sieć ciepłownicza położona w tym rejonie została wybudowana w latach 2003/2004. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych w tym rejonie infrastruktura ciepłownicza, tj. rury i komory jest narażona na przyśpieszone działanie korozji. Wpływa to również na wydłużenie czasu wypompowania wody z komór w przypadku awarii.

Veolia Energia Warszawa wielokrotnie usuwała w tym rejonie awarie, poza sezonem grzewczym dokonywała również  niezbędnych prac modernizacyjnych, w tym wymiany kompensatorów i odwodnienia komór.

Ze względu na powtarzające się awarie, które skutkowały odcięciami dostaw ciepła do wielu budynków wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej kierownictwo spółki zdecydowało o wdrożeniu kompleksowego planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia przyczyn niszczejącej infrastruktury ciepłowniczej. 

– Priorytetem naszej działalności jest zachowanie bezpieczeństwa dostaw i komfortu mieszkańców Warszawy. Dlatego niezwykle istotne jest, aby poza sezonem grzewczym uporać się z przyczynami powstawania awarii w tym rejonie – powiedział Jacky Lacombe, Prezes Zarządu Veolii Energia Warszawa.

Do najważniejszych prac, które należy przeprowadzić w rejonie Miasteczka Wilanów należą:

a) Wypracowanie rozwiązania uniemożliwiającego zbieranie się wody deszczowej w komorach magistrali UB,

b) Wprowadzenie rozwiązania mającego na celu ograniczenie liczby wyłączonych budynków w czasie awarii – wykonanie tzw. spinek. Są to elementy sieci, które pozwalają na zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców związanych z awariami,

c) Zastosowanie systemu podpór zapobiegającym pionowym przesunięciom magistrali UB, co było jedną z głównych przyczyn występowania awarii w tym rejonie.

Część tych prac rozpocznie się już wkrótce, tj. 23 maja. Wówczas Veolia Energia Warszawa dokona wymiany dwóch kompensatorów w komorze UB-7. Z tego powodu 68 budynków w rejonie ulic Klimczaka, Hlonda i Al. Rzeczpospolitej będzie pozbawionych ciepła przez 43 godziny. Pełny wykaz budynków objętych tym wyłączeniem zostanie opublikowany wkrótce na stronie www.energiadlawarszawy.p