×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Informacja o technicznych możliwościach przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.

Aby uzyskać informację o możliwości przyłączenia, należy:

 • wypełnić Wniosek o wydanie informacji o możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej;
 • podać dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.
 • załączyć plan sytuacyjny planowanej inwestycji.


Przygotowane dokumenty można:

złożyć osobiście w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A.
Adres: ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Godziny przyjęć interesantów: pn.-pt. w godz. 7:15 – 15:15

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Veolia Energia Warszawa S.A.
Dział Techniczny

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

z dopiskiem „Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej.” 

W przypadku chęci odbioru osobistego koresapondencji prosimy o dodanie stosownego zapisu we wniosku. O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (informacji) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną wskazaną we wniosku.
 

Po otrzymaniu z Veolii Energii Warszawa telefonicznej informacji o zakończeniu postępowania, korespondencję można odebrać osobiście w Dziale Technicznym przy ul. Wejnerta 27 w Warszawie.

Terminy przyjęć interesantów:

 • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
 • środę w godzinach 12.00-15.00
 • piątek w godzinach 8.00-12.00

Standardowo odpowiedź wysyłamy pocztą.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.


Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę lub uzgodnienia dokumentacji.

Aby uzyskać warunki techniczne przyłączenia do s.c., należy:

 • wypełnić Wniosek o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej (osobny wniosek dla każdego węzła)
 • podać dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.
 • załączyć plan zagospodarowania terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego/węzłów cieplnych
 • załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawną lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).

Przygotowane dokumenty można:

złożyć osobiście w Kancelarii Veolii Energii Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

pn-pt. w godz. 7:15–15:15

lub wysłać pocztą tradycyjną na adres:
 

Veolia Energia Warszawa S.A.

Dział Techniczny

ul. Stefana Batorego 2, 02-691 Warszawa

z dopiskiem „Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej”.


W przypadku zamiaru osobistego zgłoszenia się po odpowiedź do biura Veolii Energii Warszawa S.A. prosimy o dodanie stosownego zapisu we wniosku.

O zakończeniu sprawy i możliwości odebrania pisma (warunków technicznych) w siedzibie Veolii Energii Warszawa S.A. poinformujemy telefonicznie osobę odpowiedzialną za kontakt wskazaną we wniosku.

Po otrzymaniu z Veolii Energii Warszawa telefonicznej informacji o zakończeniu postępowania, korespondencję można odebrać osobiście w Dziale Technicznym przy ul. Wejnerta 27 w Warszawie.

Terminy przyjęć interesantów:

 • poniedziałek w godzinach 8.00-12.00
 • środę w godzinach 12.00-15.00
 • piątek w godzinach 8.00-12.00

Standardowo odpowiedź wysyłamy pocztą.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Technicznym.