×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Podczas tegorocznego Pikniku z Klimatem, który odbył się w niedzielę 28 sierpnia na Starym Mieście w Warszawie, podpisany został list intencyjny między m.st. Warszawą, Veolią Energią Warszawa i PGNiG TERMIKA określający wspólne działania przy przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej o szkodliwości niskiej emisji, który podpisali Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy, Beata Kurdelska, członek zarządu Veolii Energii Warszawa oraz Tomasz Wilczak, wiceprezes zarządu ds. technicznych PGNiG TERMIKA. Głównym założeniem kampanii jest zwiększenie świadomości mieszkańców aglomeracji warszawskiej o genezie i skutkach niskiej emisji, a także możliwościach działań na rzecz poprawy stanu powietrza. 

Rozwój dużych aglomeracji wiąże się nierozerwalnie z działaniami skupionymi wokół szeroko rozumianych kwestii ochrony środowiska. Problem niskiej emisji, zwalczany przez władze m.st. Warszawy w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” wymaga zaangażowania zarówno ze strony przedsiębiorstw czy instytucji badawczych i samorządowych, ale i jednostkowego wkładu w refleksję nad skutkami naszych codziennych działań na środowisko.

Redukcja emisji dwutlenku węgla i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powietrza wiążą się z koniecznością systematycznych zmian, również w naszych gospodarstwach domowych. Wrażliwość społeczna jest kluczowa dla skutecznych rezultatów w poprawie jakości powietrza w stolicy, bowiem trujący smog staje się coraz bardziej niebezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska. W tym kontekście niezbędne jest zatem połączenie działań wpisujących się w realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach całego obszaru aglomeracyjnego Warszawy. Zwrócenie uwagi zarówno mieszkańców jak władz lokalnych na rosnący problem to główny cel kampanii zainicjowanej przez Veolię Energię Warszawa, PGNiG TERMIKA i m.st. Warszawę.