×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

16 marca br. w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu Inteligentna Sieć Ciepłownicza. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Warszawy, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz studenci. Spółkę Veolia Energia Warszawa S.A. reprezentowali Jacky Lacombe – Prezes Zarządu, Paweł Balas – Dyrektor Projektu ISC, Tomasz Wojtanowski – Dyrektor ZEC Północ i Adam Rafalski – Dyrektor Komunikacji.  O problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed miastami oraz nowych technologiach w służbie energooszczędności, opowiedział ekspert z Politechniki Warszawskiej dr inż. Maciej Chorzelski. Tematykę Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej gościom przybliżył dyrektor projektu w Veolia Warszawa S.A., Paweł Balas. Spotkanie odbyło się  ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu. Celem kampanii jest zarówno informacja o projekcie ISC i wynikających z niego korzyści, jak i edukacja odbiorców końcowych w zakresie racjonalnego gospodarowania energią oraz proekologicznych efektów wdrażanego projektu w skali miasta – pozytywny efekt środowiskowy.Korzyści dla użytkowników końcowych zaprezentowane podczas spotkania to: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw, zmniejszenie przerw w dostawach ciepła, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie skutków awarii. Dla klientów wdrożenie ISC będzie wiązać się z lepszym dostosowaniem dostaw ciepła do potrzeb lub z możliwością monitorowania bieżącego zużycia energii cieplnej.  Inteligentna Sieć Ciepłownicza to innowacyjny projekt realizowany przez firmę Veolia Energia Warszawa S.A., dzięki któremu emisja dwutlenku węgla w Warszawie zostanie zredukowana o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku. Zwiększenie efektywności energetycznej sieci można porównać z ogrzaniem ok. 5 tys. mieszkań o powierzchni 65 m2. Nowoczesne rozwiązania przyczynią się również do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw do klientów.