×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Infrastruktura teleinformatyczna SPECM@N jest własnością Veolii Energii Warszawa S.A.

Sieć SPECM@N jest przeznaczona do świadczenia usług transmisji danych dla operatorów telekomunikacyjnych klasy ISP/ASP, operatorów sieci komórkowych GSM, operatorów telewizji kablowej i telewizji IP oraz klientów biznesowych, w zakresie dzierżawy przepustowości oraz dzierżawy ‘ciemnych’ włókien światłowodowych.

Elementy infrastruktury teleinformatycznej sieci SPECM@N wybudowano w oparciu o najwyższej klasy urządzenia i komponenty światłowodowe, zgodnie z najnowszymi trendami w rozwoju technologii teleinformatycznych.

Sieć SPECM@N może samodzielnie świadczyć usługę w zakresie szerokiego pasma, przy zachowaniu warunków SLA.

Infrastruktura światłowodowa sieci SPECM@N składa się z 12 magistralnych linii światłowodowych o łącznej długości przekraczającej 75 km.


Bezpośrednio na warstwie optycznej posadowione są wysokowydajne urządzenia przełączające obsługujące ruch Ethernet/IP.

Sieć SPECM@N posiada niezależne, optyczne punkty styku z krajowymi operatorami telekomunikacyjnymi, zapewniające bezpieczeństwo transmisji oraz interoperacyjność sieci w zakresie świadczenia zaawansowanych usług transmisji danych, przy jednoczesnym zachowaniu warunków SLA.

Sieć SPECM@N jest administrowana przez zespół wysokiej klasy specjalistów IT przy użyciu kwalifikowanych narzędzi software’owych do monitorowania pracy węzłów sieciowych i zarządzania wydajnością.

W sensie usługowym, sieć SPECM@N w najbliższych latach będzie osiągać coraz wyższą zdolność do świadczenia zaawansowanych usług teleinformatycznych na rzecz klientów biznesowych oraz operatorów telekomunikacyjnych i dostawców treści multimedialnych.

W ramach infrastruktury teleinformatycznej sieci SPECM@N oferujemy naszym klientom wysokiej jakości usługi telekomunikacyjne w zakresie ultraszybkiej i niezawodnej transmisji danych.

Usługi świadczone w naszej sieci gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych.

Naszym klientom oferujemy:

 • Połączenia punkt-punkt, punkt-wielopunkt w technologii Ethernet VPN
 • Dostęp do sieci Internet w technologii Ethernet (FE, GbE)
 • Dzierżawę włókien światłowodowych (ciemne włókna), pomiędzy wskazanymi lokalizacjami w sieci światłowodowej SPECM@N.
 • Dzierżawę otworów kanalizacji teletechnicznej dla światłowodów.
 • Usługę kolokacji, czyli udostępnienia fizycznej przestrzeni i/lub urządzeń technicznych w celu ulokowania i podłączenia urządzeń operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora. W tym celu oferujemy nowocześnie wyposażone i spełniające wysokie standardy pomieszczenia techniczne znajdujące się w siedzibach Zakładów Energetyki Cieplnej.

Usługi sieci SPECM@N dedykowane są dla kontrahentów posiadających wysokie wymagania w zakresie, jakości oraz przepustowości użytkowanych łączy telekomunikacyjnych, czyli dla: 

 • Przedsiębiorstw

Wiele instytucji, przedsiębiorstw i firm posiada lokalizacje w wielu oddalonych od siebie miejscach. Taka sytuacja wymusza konieczność zapewnienia szybkiego i bezpiecznego przekazu informacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami. Zasoby sieci SPECM@N umożliwiają zestawienie niezbędnej liczby połączeń sieciowych gwarantujących niezawodny przekaz danych pomiędzy lokalizacjami.

 • Operatorów telekomunikacyjnych
  Sieć SPECM@N dzięki rozbudowanej sieci teleinformatycznej na terenie Warszawy umożliwia bezpieczne i szybkie zwiększenie przepustowości pomiędzy centrami przetwarzania i węzłami sieci.
 • Telewizji kablowych
  Usługi szerokopasmowe sieci SPECM@N mogą stanowić istotne wsparcie dla infrastruktury dystrybucyjnej operatorów telewizji kablowej. Szczególną dbałość przykładamy do punktów styku i miejsc terminowania usługi. Gotowi jesteśmy świadczyć usługę łącząc włókna światłowodowe i urządzenia operatorów CATV z naszą siecią szkieletową.
 • Sieci osiedlowych
  Operatorom lokalnym oferujemy połączenia światłowodowe w postaci ‘ciemnych włókien’ i/lub usługę dzierżawy przepustowości w technologii FE/GbE pomiędzy wskazanymi lokalizacjami lub sieciami lokalnymi typu LAN.

Świadcząc usługi wykorzystujemy rozwiązania renomowanych producentów i dostawców sprzętu.