×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

System Informacji Geograficznej (GIS – Geographical Information System) to system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych.
 

Jedną z funkcji GIS jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Jest to możliwe dzięki wielowarstwowej strukturze cyfrowej map zintegrowanych z tekstową bazą danych. 
GIS jest z powodzeniem wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istotna jest prezentacja zagadnienia w odniesieniu geograficznym i w jego korelacji z danymi liczbowymi (sprzedaż, obroty, stan techniczny, przepustowość, wykorzystanie sieci wodociągowej, energetycznej, ciepłowniczej, itp.)

W Veolii Energii Warszawa S.A. docelowy model GIS będzie obejmował: ewidencję i proces eksploatacji miejskiego systemu ciepłowniczego (m.s.c.) wraz z infrastrukturą dla transmisji danych, telemetrią i zdalnym sterowaniem, obliczeniami inżynierskimi, optymalizacją regulacji i planowaniem rozwoju m.s.c. Podstawą tego jest cyfrowa mapa zasadnicza miasta oraz baza danych o m.s.c. I pozostałych instalacjach podziemnej infrastruktury inżynieryjnej Warszawy.
 

Ze względu na rozproszoną strukturę organizacyjną Spółki, GIS zostanie wdrożony w oparciu o istniejącą korporacyjną sieć teleinformatyczną na platformie Web Service/XML. Będzie dostępny z każdego skomputeryzowanego i wyposażonego w przeglądarkę internetową stanowiska pracy, w tym przenośne urządzenia wyposażone w GPS. Przewiduje się również ścisłą integrację GIS z systemami lub aplikacjami, np.: z systemem telemetrii, systemem wspomagającym naliczanie należności i fakturowanie odbiorców oraz systemem finansowo-księgowym.
 

Co zostało zrobione:
 

  • zinwentaryzowano całą miejską sieć ciepłowniczą oraz opracowano spójny i obowiązujący w Spółce leksykon nazw, symboli, określeń i definicji wszystkich elementów m.s.c. oraz katalogi i listy parametrów wszystkich urządzeń i elementów stosowanych w m.s.c.,
  • tradycyjne papierowe mapy sieci ciepłowniczej zostały przeniesione do wersji cyfrowej oraz nałożone na zasadniczą elektroniczną mapę Warszawy,
  • skutecznie przeprowadzono postępowanie przetargowe na oprogramowanie GIS (35 licencji stanowiskowych, nieograniczona liczba licencji przeglądarkowych www), serwery i stacje stanowiskowe.