×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W piątek 20 marca  przedstawiciele Pracodawcy Veolii Energii Warszawa S.A. i Organizacji Związkowych działających w Spółce uroczyście podpisali nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i Okołoukładowe Porozumienie Zbiorowe.

Podpisanie nowego ZUZP i Okołoukładowego Porozumienia jest bardzo ważnym momentem zarówno dla Pracowników, jak i Spółki. Po blisko pięciu miesiącach trudnych rokowań wypracowano porozumienia, które:

  • zabezpieczą prawa Pracowników VWAW po wygaśnięciu Pakietu Gwarancji Pracowniczych,
  • razem z Porozumieniem zbiorowym w sprawie zabezpieczenia uprawnień Pracowników VWAW  będą stanowiły gwarancję stabilności praw pracowniczych,
  • pozwolą na godne wykupy wygaszanych świadczeń,
  • odpowiadają współczesnym rozwiązaniom oraz oczekiwaniom rynku pracy,
  • respektują możliwości Spółki i dają szansę na jej dalszy rozwój.

Prezes Paweł Orlof powiedział: „Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w życiu naszej Spółki. Podpisanie nowego Układu wraz z Okołoukładowym Porozumieniem to wielki sukces partnerów dialogu. Osiągnięcie kompromisu i wypracowanie porozumienia było możliwe dzięki respektowaniu podstawowych wartości. Są nimi: szacunek, odpowiedzialność, uczciwość oraz prawdomówność.
Od momentu rozpoczęcia kierowania Spółką, konsekwentnie, razem z całym Zarządem wdrażam te wartości. Ustalone rozwiązania zabezpieczają interesy Pracowników, respektując biznesowe potrzeby naszej Firmy
.”

Władysław Zalewski, Przewodniczący Warszawskiego Związku Zawodowego Ciepłowników podkreślił: „Zdecydowalliśmy  się przystąpić dość szybko do rokowań, żeby wykorzystać ten czas na wypracowanie najlepszych rozwiązań. Cieszę się, że po 5 miesiącach uzgodniliśmy warunki zabezpieczające interesy wszystkich Pracowników Veolii Energii Warszawa w sposób nowoczesny i trwały”.

Maria Brincken, Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Organizacja Zakładowa nr 136, dodała: „Rozmowy były trudne, ale prowadzone w duchu wzajemnego poszanowania. Były przesilenia i napięcia, ale ostatecznie doszliśmy do tego, co najważniejsze. Dzięki determinacji możemy dzisiaj podpisać nowy ZUZP, który jest godną kontynuacją wygasającego Pakietu Gwarancji Pracowniczych.”

 „Chciałbym podziękować, wszystkim którzy brali udział w pracach nad nowym ZUZP. Bez Waszego zaangażowania i wysiłku nie udałoby się osiągnąć tego porozumienia.” – podkreślił Prezes Paweł Orlof.

Z powodu procedur związanych z zagrożeniem Koronawirusem, podpisanie nowego ZUZP miało skromny, ale uroczysty charakter.