×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Metro Warszawskie Sp. z.o.o. i Veolia Energia Warszawa S.A. podpisały 30 listopada br. list intencyjny dotyczący współpracy nad projektem odzysku ciepła z infrastruktury Metra Warszawskiego. Podjęte działania przyczynią się bezpośrednio do dalszej redukcji ilości wykorzystywanych paliw kopalnych w ramach transformacji energetycznej Warszawy, jednocześnie zmniejszając szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne.

 Tunele metra gromadzą duże ilości ciepła. Dzieje się tak z powodu zainstalowanej tam elektroniki, sprzętu, hamujących i przyspieszających pociągów oraz dużej liczby pasażerów, przebywających w jednym miejscu.. Tak generowane ciepło odpadowe, powstające jako produkt uboczny, ulatnia się szybami wentylacyjnymi do atmosfery. Za pomocą nowoczesnych systemów odzyskiwania ciepła odpadowego można je wykorzystać ponownie do zaspokojenia grzewczych potrzeb stolicy. Takie rozwiązanie to między innymi  zmniejszenie wpływu na środowisko, ponieważ energia zawarta w cieple odpadowym jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. To również realne korzyści ekonomiczne w postaci optymalnych cen ciepła dla mieszkańców stolicy.

W ramach współpracy, Metro Warszawskie i Veolia Energia Warszawa będą analizować potencjał energetyczny odzysku ciepła z infrastruktury metra m. in. tuneli, stacji i systemów wentylacji, w celu zasilenia tym ciepłem warszawskiej sieci ciepłowniczej. Ocena potencjału energetycznego odzysku ciepła stanowić będzie podstawę wypracowania optymalnego rozwiązania. Projekt będzie realizowany przy wsparciu m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie objęcia patronatu nad jego realizacją. Współpraca została zaplanowana na lata 2022 – 2027.

Projekt recyclingu ciepła wydostającego się z metra warszawskiego przyczyni się do istotnego udziału przedsiębiorstwa w transformacji energetycznej Warszawy. Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju stolicy, metro pozostanie nadrzędnym środkiem miejskiego transportu zbiorowego w mieście i docelowo sieć metra będzie składała się z pięciu linii, które będą generować jeszcze więcej ciepła. Dlatego już teraz rozpoczynamy prace nad innowacyjnym sposobem wykorzystania możliwości, jakie daje ciepło odpadowe generowane w mieście – powiedział Jerzy Lejk, Prezes Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o.o.

Zakładane cele klimatyczne ujęte w unijnych regulacjach, takich jak pakiet Fit for 55, powodują, że rośnie znaczenie wykorzystania ciepła odpadowego w ciepłownictwie systemowym. Sieć ciepłownicza w Polsce ma duże możliwości podniesienia efektywności i ma duże możliwości w zakresie wykorzystania rozproszonej energii, w oparciu o gospodarkę obiegu zamkniętego, czyli wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ciepła odpadowego. Praktycznie w otoczeniu każdej sieci ciepłowniczej można znaleźć ciepło odpadowe, które jako produkt uboczny może pochodzić np. z produkcji przemysłowej, oczyszczalni ścieków czy serwerowni. Zazwyczaj jest uwalniane do otoczenia w postaci m.in. spalin, pary wodnej, powietrza, czy jako produkt uboczny eksploatowania instalacji chłodniczych

Veolia Energia Warszawa wciąż poszukuje nowych źródeł wytwarzania energii, które nie emitują CO2 i są realną alternatywą dla paliw kopalnych. Pozwoli to w perspektywie długofalowej na opanowanie rosnących cen ciepła oraz „zazielenienie”  warszawskiej sieci ciepłowniczej. Widzimy ogromny potencjał w infrastrukturze Metra Warszawskiego, dlatego cieszy nas już kolejna współpraca w tym obszarze. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zrealizować projekt, który wpłynie na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Warszawy – powiedział Paweł Orlof, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Veolii Energii Warszawa S.A.

W zakresie wykorzystania energii odpadowej z metra Warszawa korzysta z doświadczeń innych miast europejskich. Ciepło odpadowe z londyńskiego metra jest obecnie wykorzystywane do zapewnienia ogrzewania i ciepłej wody dla ponad 1350 domów, szkoły i dwóch ośrodków wypoczynkowych na terenie dystryktu Islington.

Attachments