×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Krok 3
WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE

Otrzymałeś odpowiedź na zapytanie nt. możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej? – Zatem można rozpocząć KROK 3. Wniosek o wydanie Warunków Przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej stanowi 3 KROK procesu przyłączeniowego.

KROK 3

Czynności w KROKU 3 po stronie Veolii Energii Warszawa:

Dzięki czynnościom i dokładnym analizom wykonanym w Kroku 2 możliwe jest wydanie rzetelnie przygotowanych, indywidualnych Warunków Przyłączenia.  Na tym etapie, wykorzystując informacje o kluczowych parametrach procesu przyłączeniowego zweryfikowanych na etapie Zapytania wykonamy następujące zadania:
 • zbadamy parametry, które warunkują nakłady inwestycyjne i stanowią o ekonomicznej opłacalności  inwestycji,
 • określimy dane i wymagania techniczne dla przyłączenia (m.in. dane hydrauliczne, średnicę przyłącza, przydział mocy, miejsce włączenia),
 • dokonamy koordynacji przyłączenie z innymi inwestycjami w obszarze, jeśli taka będzie wymagana,
 • wskażemy minimalne parametry pomieszczenia na węzeł dla wnioskowanej mocy.
Warunki Przyłączenia składają się:
 • z części podstawowej, w której są zawarte informacje dotyczące warunków ekonomicznych przyłączenia,
 • z części technicznej zawierającej dane techniczne (m.in. dane hydrauliczne, średnicę przyłącza, przydział mocy, miejsce włączenia)
 • z części ogólnej mówiącej o wymaganiach dotyczących przyłączeń.

Dlaczego KROK 3 jest ważny?

Wszelkie pozyskane w ramach tego kroku informacje są niezbędne do  przygotowania z należytą starannością odpowiedzi na wniosek o przyłączenie oraz wydania formalnego, ważnego dokumentu Warunków Przyłączenia.
 • W Warunkach Przyłączenia przekażemy informacje o możliwościach i zasadach finansowych, technicznych i prawnych  przyłączenia do m.s.c.,
 • Warunki Przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie i gotowość do zawarcia umowy o przyłączenie do m.s.c.  i są jej niezbędnym załącznikiem.
W ramach realizacji KROKU 3 mają Państwo możliwość zapoznania się z propozycją/ogólnym wzorem umowy o przyłączenie. Umowa dla każdego przyłączenia jest  indywidualnie dopasowywana z uwagi na specyfikę inwestycji oraz zakres związany z przyłączeniem. Rozpoczęcie procesu personalizowania, negocjacji i zawierania umowy o przyłączenie możliwe jest po uzyskaniu aktualnych Warunków Przyłączenia w ramach niniejszego kroku i zgłoszenia w Kroku 4 „Wniosku o zwarcie umowy”

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

 1. Wypełnij Formularz Wniosku o wydanie warunków przyłączenia do m.s.c., (został Ci on przesłany mailem podczas realizacji Kroku 2), a następnie wydrukuj, podpisz i zeskanuj do formatu PDF *.
 2. Co przygotować :
  • zeskanowany Plan  Zagospodarowania Terenu  z zaznaczoną lokalizacją węzła cieplnego / węzłów cieplnych (format PDF) – dla wieloetapowych inwestycji przygotuj również plan zagospodarowania dla całości inwestycji (format DWG)
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez podmiot lub osobę prawną lub fizyczną wyszczególnioną we wniosku (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej) (format PDF)
  • zeskanowane pełnomocnictwo/pełnomocnictwa – jeśli działasz w czyimś imieniu (format PDF)
 3. Wyślij e-mailem na adres: veoliawarszawa@veolia.com zeskanowane dokumenty
  • podpisany Formularza Wniosku
  • Plan  Zagospodarowania Terenu
  • tytuł prawny do nieruchomości
  • Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa oraz dla wieloetapowych inwestycji plan zagospodarowania dla całości inwestycji (format DWG)

  *Wypełnij formularz w przypadku, gdy potrzebujesz korekty/aktualizacji wydanych Warunków Przyłączeniowych lub posiadasz ważne Zapytanie o możliwość przyłączenia i chcesz złożyć wniosek o Warunki Przyłączeniowe

  Potwierdzeniem dostarczenia wiadomości na veoliawarszawa@veolia.com jest otrzymanie automatycznej zwrotki. Okres wydania odpowiedzi na poprawnie złożony wniosek wraz z kompletem załączników wynosi do 30 dni. W wiadomości e-mail prosimy o zamieszczenie danych kontaktowych do osoby / osób odpowiedzialnych za kontakt z Veolią Energią Warszawa S.A.
  Po otrzymaniu naszej odpowiedzi przejdź do KROKU  4 Złożenie Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie.

  Attachments