×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Dokumenty niezbędne przy realizacji sieci ciepłowniczej przez Veolię Energię Warszawa S.A. wg projektu dostarczanego przez Klienta:

 • cztery egzemplarze kompletnego uzgodnionego w Veolii Energii Warszawa S.A. projektu budowlano – wykonawczego sieci ciepłowniczej (w tym jeden z oryginalnym uzgodnieniem),
 • informacja bioz (jeżeli dotyczy),
 • prawomocne pozwolenie na budowę / uprawomocnione zgłoszenie budowy,
 • protokół ZUDP,
 • podkład mapowy ZUDP (dodatkowo oryginał do tyczenia, do zwrotu po zakończeniu robót),
 • inwentaryzacje branżowe (woda, kanalizacja, gaz, telekomunikacja, energia elektryczna),
 • projekty zabezpieczenia kolizji z urządzeniami podziemnymi wraz z uzgodnieniami z właścicielami urządzeń,
 • inwentaryzacja zieleni,
 • decyzja na wycinkę lub przesadzenie drzew,
 • uzgodniony projekt organizacji ruchu,
 • wypis z rejestru gruntów dla trasy s.c. wraz z wyrysem lub mapa SURE oraz zgodami właścicieli (użytkowników wieczystych) terenów, przez które będzie przebiegała sieć ciepłownicza, na jej wykonanie na ich działkach i zajęcie terenu na czas budowy s.c.,
 • w przypadku wystąpienia, w czasie realizacji kolizji, z infrastrukturą miejską na trasie sieci ciepłowniczej lub zielenią, nie ujawnionych w dokumentacji technicznej, dostarczenie rozwiązania projektowego na usunięcie tej kolizji.


Dokumenty niezbędne przy realizacji węzła cieplnego przez Veolię Energię Warszawa S.A. wg projektu dostarczanego przez Klienta.

Cztery egzemplarze kompletnego projektu budowlano – wykonawczego węzła (uzgodnionego w Veolii Energii Warszawa S.A., w tym jeden z oryginalnym uzgodnieniem) obejmującego:

 • projekt technologiczny (uzgodniony z projektantem przyłącza),
 • projekt automatyki,
 • projekt elektryczny.


Dokumenty niezbędne przy realizacji sieci ciepłowniczej węzła przez Veolię Warszawa S.A. wg projektu opracowanego przez Veolię Warszawa S.A.:

 • aktualne warunki przyłączenia obiektu do m.s.c.
 • założenia projektowe przyłączanego budynku np.: projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany budynku, ZUD, inwentaryzację budowlaną budynku itp.