×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

W ramach projektu: Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej – Etap I – Projekt FENX 2.1 S.C.E1.

Nr postępowania 2024/0008/P/P

Oferty składane są przy użyciu Bazy Konkurencyjności (BK 2021).

Termin składania ofert upływa dnia 12.04.2024 o godz.  11:00

Pozostałe dokumenty dotyczące postępowania dostępne są na stronie Bazy Konkurencyjności (BK 2021)

Attachments