×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Monitoring węzłów cieplnych i odczyt liczników ciepła.

Aby obniżyć koszty odczytu liczników ciepła, a także aby wyeliminować błędy odczytowe, podjęliśmy się zbudowania nowoczesnego systemu monitorowania węzłów cieplnych. Z punktu widzenia zarówno odbiorcy, jak i dostawcy, ważne jest stworzenie takiej infrastruktury, która polepszy parametry eksploatacyjne sieci, pozwoli na zbieranie danych analitycznych oraz na zmniejszy uciążliwości odczytów dla Odbiorcy.

Wybudowanie systemu zdalnego monitorowania i odczytu liczników umożliwi w szczególności:

  • wczesne wykrywanie uszkodzeń i awarii,
  • kontrolę poprawności parametrów dostawy ciepła,
  • zgromadzenie danych analitycznych dla prognoz zapotrzebowania na ciepło,
  • wykrywanie anomalii w infrastrukturze po stronie odbiorców ciepła.

Dane odczytywane z węzłów cieplnych podzielone są na dwie grupy:

  • Dane „handlowe” grupujące wszystkie informacje, jakie da się odczytać z licznika ciepła zarejestrowane raz na dobę – tuż przed końcem doby,
  • Dane „ruchowe” zawierające odczyty wartości chwilowych: temperaturę zasilania, temperaturę powrotu, moc i przepływ oraz ewentualne dodatkowe pomiary rejestrowane – co 15 minut.
     

Radiowy odczyt liczników

Licznik pozwala na odczytanie następujących wielkości: ilości energii, temperatur, przepływów. Dla potrzeb zdalnego odczytu, licznik doposażony jest w radiowy m

oduł nadawczy krótkiego zasięgu, który przesyła dane do urządzenia odbiorczego – czytnika inkasenckiego.