×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Krok 6
REALIZACJA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

Podpisałeś już z nami umowę o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej? – Możemy zatem przejść do KROKU 6, czyli realizacji umowy przyłączeniowej.

KROK 6

W zależności od ustaleń i zapisów zawartych w umowie o przyłączenie zadanie inwestycyjne może być realizowane przez:
  • Veolię Energię Warszawa S.A.
  • lub Inwestora.
W zależności od formuły realizacji Inwestor będzie zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów niezbędnych do wypełnienia postanowień umownych. Wykaz dokumentów znajduje się TUTAJ

Dlaczego KROK 6 jest ważny?

Na tym etapie realizowane są prace budowlane związane z wykonaniem przyłącza. Sprawne przeprowadzenie procesu budowlanego uzależnione jest od bardzo wielu czynników, począwszy od dokumentów formalnych wraz z odpowiednimi zgodami i decyzjami administracyjnymi aż do prac wykonawczych na placu budowy. W tym kroku niezbędny jest stały i aktywny kontakt z Kierownikiem Projektu, tak abyśmy mogli niezwłocznie interweniować w przypadku wszelkich możliwych zdarzeń, a tym samym dotrzymać wszystkich terminów zapisanych w umowie.  

INSTRUKCJA, czyli co należy zrobić

  1. Przekaż dokumenty zgodnie z formułą zawartej w Kroku 5 Umowy przyłączeniowej:
  • Jeśli realizacja prac będzie odbywała się przez Veolię Energię Warszawa S.A., wymagane jest przekazanie założeń do projektowania zgodnych z zapisami umowy.
  • Jeśli realizacja prac będzie odbywała się przez Inwestora, wymagane jest wypełnienie i przekazanie zlecenia pełnienia nadzoru wraz z dokumentacją projektową. Zlecenie usługi znajduje się TUTAJ.
  1. Współpracuj z Veolią Energią Warszawa S.A. w zakresie realizacji Umowy o Przyłączenie.
  1. Informuj  o wszelkich zmianach wymagających aneksu do Umowy o Przyłączenie.