×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,

W styczniu 2024 roku zmienia się cena za ogrzewanie i podgrzanie wody w Warszawie. Chcemy przedstawić Państwu te zmiany i wyjaśnić, w jaki sposób wpłyną na Państwa rachunki.

Wyjaśniamy, jak i dlaczego zmienia się cena za ciepło

Jakie ceny się zmienią

  • taryfy za produkcję i dystrybucję ciepła Veolii Energii Warszawa SA [1] – zmiana od 6 stycznia 2024 r.,
  • taryfy za produkcję ciepła PGNiG Termika SA [2] – zmiana od 29 stycznia 2024 r.

Jako dostawca ciepła dla mieszkańców Warszawy mamy obowiązek  poinformować o zmianie. Obie taryfy wpływają bezpośrednio na Państwa rachunki. 

Jednocześnie od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje zaktualizowany Cennik usług i opłat dodatkowych.

Jakie są nowe ceny

Konkretne kwoty zależą od Państwa grupy taryfowej. Informację o grupie taryfowej znajdą Państwo na swojej fakturze.

Szczegółowe informacje o opłatach  dla wszystkich grup, a także a informacje o cenach wytwarzania ciepła z wyrównaniem przedstawiamy w załączonych wyciągach z taryf. 

Przykład

Przykład wyliczyliśmy na podstawie taryf zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [1] [2] dla grupy taryfowej  A3B1C1 i wskaźnika 5500 GJ/MW.

Tabela – Zmiana średniej ceny w styczniu 2024 roku:

Jak skorzystać z rządowego programu wsparcia dla odbiorców ciepła

System wsparcia odbiorców ciepła dla wybranych grup odbiorców, którym przysługuje wyrównanie, został przedłużony do 30 czerwca 2024 r. [3]

Wyrównanie obejmuje m.in. takie grupy odbiorców jak:

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • instytucje użyteczności publicznej, w tym m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne.

Od 6 stycznia 2024 r. grupy taryfowe A15B1C1, A15B1C3 i A21B1 zostają objęte programem wsparcia dla odbiorców ciepła. Aby skorzystać z programu, odbiorcy wskazani w ustawie powinni złożyć oświadczenia w ciągu 21 dni od daty nabycia uprawnień, tj. od 6 stycznia 2024 r.

Ceny z wyrównaniem zastosujemy wyłącznie na podstawie złożonych oświadczeń. W przypadku indywidualnych gospodarstw domowych nie jest konieczne składanie oświadczenia. [4]

Gdzie znaleźć więcej informacji

Jeśli mieliby Państwo pytania w sprawie zmian w taryfach i zasad rozliczeń, mogą Państwo skontaktować się z nami:

  • e-mailowo: vew.bok@veolia.com,
  • telefonicznie: 22 658 58 58  od poniedziałku do  piątku , w godzinach 7.15–15.15

Podstawa prawna

[1] Taryfa Veolii Energia Warszawa S.A. zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
DRE.WRC.4210.41.2023.170.XXI.RWy z 22 grudnia 2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 563 z 22 grudnia 2023 r.

[2] Taryfa dla ciepła PGNiG Termika S.A. zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr
DRE.WRC.4210.36.2023.142.XXIV.RWy z 14 grudnia 2023 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 541 z 15 grudnia 2023 r.

[3] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 22.12.2023, poz. 2760).

[4] Art.4 ust.1 pkt.2-4 i art.5 ust.1 i 6 ust.1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 19.09.2022, poz. 1967).

Attachments