×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Szanowni Państwo,

Veolia Energia Warszawa SA będąca dystrybutorem ciepła wytwarzanego przez PGNiG Termika SA zobowiązana jest poinformować, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.17.2023.142.XXIIIzm2.RWy z dnia 14 kwietnia 2023 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika SA” Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 219 z dnia 14 kwietnia 2023 r. Zmiana taryfy dla ciepła PGNiG Termika SA obowiązuje od 1 maja 2023 roku.
Zmiana po stronie PGNiG Termika SA wpłynęła na zmianę średniej ceny ciepła dla Odbiorców zasilanych
z miejskiej sieci ciepłowniczej o 14%*.

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki numer DRE.WRC.4210.18.2023.170.XXzm.RWy z dnia 14 kwietnia 2023 r. została zatwierdzona „Zmiana taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa SA”, która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 220 z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Uzasadnieniem tej zmiany jest istotny wzrost kosztów strat ciepła i ubytków nośnika ciepła w warszawskiej
miejskiej sieci ciepłowniczej wodnej i w sieci parowej, w związku ze zmianą taryfy dla ciepła Wytwórcy ciepła w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązującej taryfy dla ciepła.
Zmiana taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa SA obowiązuje od 1 maja 2023 roku. Powyższa zmiana wpłynie na wzrost średniej ceny ciepła dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej o 1%*.

W załączeniu znajduje się Wyciąg z Taryfy obowiązującej w rozliczeniach z Klientami od 1 maja 2023 roku wraz ze szczegółowym tekstem „Zmiany taryfy dla ciepła Veolia Energia Warszawa SA”

Przypominamy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 19.09.2022, poz.1967) w okresie od 1marca do 31 grudnia 2023 roku zostało przewidziane wyrównanie dla odbiorców ciepła wymienionych wart.4 ust.1 ustawy, którymi są w szczególności gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje użyteczności publicznej, w tym m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne.

Ceny i stawki opłat z wyrównaniem stosowane będą dla odbiorców, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2–4 Ustawy, a więc odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe, wyłącznie na podstawie złożonych oświadczeń, o których mowa w art.5 ust.1 i 6 ust.1 Ustawy.

Dodatkowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta, Infolinia: 22 658 58 58, mail: vew.bok@veolia.com