×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

NOWE Eksploatacyjne wytyczne projektowania oraz montażu rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE Wyświetl>>

Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych Wyswietl>>

Wymogi eksploatacyjno-formalne dot. prowadzenia przewodów sieci ciepłowniczej pod stropem podziemnych garaży i piwnic Wyświetl>>

Wymagania techniczne dla rur preizolowanych SPIRO DN≤300 Wyświetl>>

Wymagania techniczne i specyfikacja techniczna dla giętkich rur preizolowanych Wyświetl >>

Wymagania techniczne i specyfikacja techniczna dla rur preizolowanych podwójnych Wyświetl >>

Określenie punktów krytycznych dla kontroli jakości dostaw przy transporcie i składowaniu elementów preizolowanych Wyświetl >>

Projekty typowych studni z zaworami odpowietrzającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy DN=32-150 Wyświetl>>

Projekty typowych studni z zaworami odcinającymi dla rurociągów sieci ciepłowniczych preizolowanych o średnicy Dn=32-150 Wyświetl>>

Archiwum ZIT Wyświetl>>

UWAGA: zmiany wprowadzone w wymaganiach technicznych i wytycznych dla Projektantów w stosunku do poprzedniej wersji dokumentów są zaznaczone w tekście kolorem czerwonym.