×
×

Podaj swój e-mail w celu weryfikacji wyrażenia przez Ciebie zgody na komunikację elektroniczną.

Jeśli posiadamy Twoją zgodę zostaniesz automatycznie przeniesony do formularza po kliknięciu przycisku "zweryfikuj".

Informujemy, że w tym miesiącu liczniki odczytamy w dniach 16 i 17 sierpnia 2023 r.

 

Zgodnie z informacjami przesłanymi 1 sierpnia 2023 r. chcemy przekazać, że 3 sierpnia wznowiliśmy dostawy ciepła do 19 z 54 budynków na terenie Wilanowa. Prace na całym tym odcinku sieci są zaplanowane do 13 sierpnia.

Dokładamy wszelkich starań, aby dostawy ciepła do pozostałych budynków również wznowić jak najszybciej.

Wyłączenie to związane jest z zaplanowanym wcześniej remontem wilanowskiego fragmentu warszawskiej sieci ciepłowniczej. Wiąże się to z czasową przerwą w ogrzewaniu wody użytkowej w niektórych budynkach na tym terenie.

Prace remontowe są konieczne i prowadzimy je latem, gdyż w ten sposób zmniejszamy ryzyko awarii sieci ciepłowniczej w tzw. sezonie grzewczym, czyli jesienią i zimą.

Zakres prac i technologia wykonania nie pozwalają nam na podzielenie modernizacji na etapy i realizowane jej w odstępach czasowych. Również ze względu na ścisłą zabudowę Wilanowa nie mamy możliwości wykonania instalacji tymczasowej, która mogłaby zapewnić ciepłą wodę w budynku na czas trwania prac.

Aby remont był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców Wilanowa, zaplanowaliśmy następujące działania:

 • Modernizację prowadzimy w środku lata, gdy nie ma potrzeby ogrzewania budynków,
 • Odbywa się ona w szczycie sezonu wakacyjnego, kiedy wielu mieszkańców przebywa na urlopie,
 • Prace realizujemy 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00-22.00,

Zarząd oraz załoga Veolii Energii Warszawa S.A. przeprasza za wszelkie utrudnienia.

Wstrzymanie dostaw ciepłej wody użytkowej w Wilanowie w dniach 1-13.08.2023 r.

W dniach 1-13.08.2023 r. na terenie Wilanowa przy ulicach Branickiego i Ledóchowskiej prowadzone będą zaplanowane wcześniej prace remontowe warszawskiej sieci ciepłowniczej. Wiąże się to z czasowym wstrzymaniem dostaw ciepłej wody użytkowej do 54 budynków na tym terenie.

Powodem przerwy w dostawie ciepła są zaplanowane wcześniej prace na magistralnej sieci ciepłowniczej o średnicy 900 mm oraz 300 mm, które obejmują kompleksową wymianę rurociągów, armatury i kompensatorów w dwóch komorach ciepłowniczych oraz prace budowlane zabezpieczające elementy konstrukcyjne komór ciepłowniczych.

Wymienione prace są niezbędne do ograniczenia ryzyka wystąpienia awarii podczas ogrzewania mieszkań i dostaw ciepłej wody w sezonie grzewczym. Brak działań modernizacyjnych w okresie letnim mógłby zwiększyć ryzyko wystąpienia przerwy w dostawie nie tylko ciepłej wody, ale również centralnego ogrzewania w sezonie jesienno-zimowym.

Zakres prac i technologia wykonania nie pozwalają na podzielenie na etapy realizowane w odstępach czasowych. Również ze względu na ścisłą zabudowę Wilanowa nie ma możliwości wykonania tymczasowych instalacji doprowadzających ciepłą wodę użytkową w czasie trwania prac.

Aby remont był jak najmniej dotkliwy dla Mieszkańców Wilanowa, zaplanowaliśmy następujące środki:

 • Modernizujemy w środku lata, kiedy nie ma potrzeby ogrzewania budynków,
 • Remontujemy w szczycie sezonu wakacyjnego, kiedy wielu mieszkańców przebywa na urlopie,
 • Pracujemy siedem dni w tygodniu w godzinach 6.00-22.00,
 • 19 z 54 budynków będzie miało przywróconą dostawę ciepła już po czterech dniach.

Wyłączenie dostaw ciepła odbywa się zgodnie z zapisami Umów Kompleksowych zawartych pomiędzy Veolią Energią Warszawa S.A. a odbiorcami ciepła. Umowy przewidują, że zaplanowane wcześniej prace remontowe mogą być realizowane w okresie od 1 maja do 30 września a maksymalny czas ich trwania to 14 dni. Informacja o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody została przekazana odbiorcom, zgodnie z zapisami Umów Kompleksowych, 7 dni przed planowaną przerwą, tj. 20 lipca 2023 o 10:38.

Wszystkie zapisy Umów Kompleksowych z Odbiorcami zostały spełnione przez Veolię Energię Warszawa S.A.

Etapy prowadzonych prac:

 1. Odkopanie sieci ciepłowniczej w miejscu realizacji prac,
 2. Wyłączenie i odwodnienie sieci ciepłowniczej 900 mm o długości 2,5 km,
 3. Demontaż rurociągów, armatury oraz kompensatorów w komorach ciepłowniczych o średnicach 900 mm i 300 mm,
 4. Ponowne zamontowanie nowych rurociągów i innych urządzeń ciepłowniczych,
 5. Prace budowlane związane z punktem stałym w komorach,
 6. Nawodnienie i uruchomienie wcześniej wstrzymanej sieci ciepłowniczej,
 7. Wznowienie dostaw ciepła do poszczególnych Odbiorców,
 8. Montaż płyt stropowych komór i zasypanie sieci ciepłowniczej,
 9. Odtworzenie nawierzchni.

Zarząd oraz załoga Veolii Energii Warszawa S.A. przeprasza za wszelkie utrudnienia.

W ciągu ostatnich ośmiu lat dzięki inwestycjom i pracom serwisowym w okresie wiosenno-letnim w każdym roku zmniejszamy ryzyko wystąpienia awarii na poszczególnych odcinkach sieci. Ich liczba w latach 2013-2022 spadła aż o prawie 40%.